Gå direkt till innehåll

European Lake Trout Rhabdovirus hos fisk

Fisk

Viruset har bara påvisats vid tre tillfällen i världen, två gånger i Finland och en gång i Sverige.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

I Sverige påvisades viruset på ettårig öring i en kustodling. Tidpunkten för påvisandet var sen höst–förvinter med en vattentemperatur på cirka 8° C. Den insjuknade fisken hade satts ut i odlingen någon månad innan sjukdomsutbrottet. En ökad dödlighet bland vildfisken hade iakttagits i området tiden innan utbrottet.

Symtom

Sjukdomen visade sig på regnbåge och öring genom vinglighet, mörkfärgning, svaghet och en fortgående låg (5–10 procent) dödlighet. Obduktion vid det första finska utbrottet visade på en senapsgul lever, ljusröd njure och blödningar i muskulaturen. Vid mikroskopisk undersökning sågs nekroser i lever, mjälte, njure och bukspottskörtel. Inga makroskopiska eller mikroskopiska patologiska fynd påvisades i samband med det svenska utbrottet.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

RNA-virus tillhörande familjen rhabdoviridae, närbesläktat med Perch rhadovirus

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemiskt

Smittvägar:

-

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik

  • levande eller nydöd fisk
  • eller virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta till rör med virusmedium

Det är viktigt att nydöd fisk hålls kyld under hela transporten. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling och profylax

Terapi och vaccin saknas.

Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket informeras.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2019-12-13