Gå direkt till innehåll

Diarré hos rådjur

Hjortdjur

Allvarliga diarrétillstånd ses sporadiskt hos rådjur i både Sverige och Danmark. Den bakomliggande orsaken är inte känd.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Diarré hos rådjur.
Diarré hos rådjur. Foto: Michaela Tollin

Sedan 1980-talet har periodvis diarrétillstånd observerats hos varierande antal rådjur, och på olika ställen i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av kronisk diarré och avmagring. Vuxna rådjur i sin bästa ålder har observerats dö i dåligt näringstillstånd till följd av en kronisk diarré under höstmånaderna.

Rapporter från fältet talar om att diarré plötslig börjar uppträda bland grupper av rådjur som observeras när de går och betar på fälten. Diarrén sprider sig i gruppen och oftast drabbas huvudparten av djuren i de enskilda grupperna. Enstaka djur dör och på övriga verkar diarrén avklinga. Vissa sjuka djur uppträder "omtöcknat" och har i viss mån tappat sin skygghet.

Inte sällan får vi också in rådjur som skjutits under normaljakt som varit i dåligt hull och som är alldeles nerkletade av svart intorkad avföring i bakpartiet.

Sjukdomen förkommer på djur i alla åldrar och är lika vanlig på handjur som hondjur. Huvuddelen av de undersökta rådjuren har varit utmärglade, men cirka 30 procent har varit i relativt normal kondition. Diarré av denna typ brukar inte ses på rådjur som dör utmärglingsdöden vintertid.

Obduktionsbilden domineras av en mag-tarminflammation som varierar från akut till kronisk. I vissa fall ses sår i munhålans slemhinna, i förmagarna och i löpmagen.

Bakgrunden till den kroniska diarrén har ännu inte kunnat fastställas, då varken någon specifik parasit, bakterie eller virus ännu har kunnat påvisas som generell orsak till lidandet. Liknande, men mer omfattande utbrott av diarré på rådjur, har setts i Danmark under flera år på Fyn och sedan 2010 även på Själland. Inte heller i Danmark har, trots omfattande undersökningar, någon entydig bakomliggande orsak till diarréerna ännu kunnat fastställas.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-11-04