Gå direkt till innehåll

Fransk hjärtmask hos vilda djur

Andra sjukdomsnamn: Angiostrongylus vasorum

räv varg Vilda djur

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) infekterar hunddjur och är hittad hos räv och hund i Sverige. Den vuxna masken lever i höger hjärtkammare och i lungornas blodkärl och kan orsaka skador på blodkärl och lungor som kan yttra sig på många sätt. De vanligaste symtomen är långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och nedsatt ork.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Hjärtmask från lungartären.
Hjärtmask från lungartären. Foto: SVA

Orsak: Rundmasken Angiostrongylus vasorum
Arter: Rödräv, fjällräv, varg och hund.
Spridning: Via sniglar som mellanvärd.

Fransk hjärtmask, (Angiostrongylus vasorum), infekterar hunddjur. Sedan 2003 har parasiten funnits hos rävar på ön Sydkoster i Bohuslän.

I september 2009 påvisades masken för första gången hos en självdöd räv på fastlandet, i Osby kommun i Skåne. Hösten 2011 påvisades fransk hjärtmask på en räv från Växjö Kommun. Smittade hundar har nu påträffats upp till södra Norrland. I Danmark är fransk hjärtmask etablerad lokalt på flera håll och parasiten utgör ett stort problem hos hundar i vissa områden. I Norge har parasiten påträffats för första gången 2016 hos rödräv.

Infekterade hundar och rävar sprider infektionen genom att parasitlarver kommer ut på marken via avföringen. Sniglar av olika arter attraheras till avföringen och kan ta upp larverna. En ny hund eller räv infekteras när de äter eller slickar på en infekterad snigel.

Fransk hjärtmask lever i höger hjärtkammare och i lungornas blodkärl. Den vuxna masken kan orsaka skador på blodkärl och lungor som kan yttra sig på många sätt. De vanligaste symtomen är långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och nedsatt ork. När infektionen fortskrider kan även blödningar och blodproppar uppstå i inre organ, vilket snabbt kan orsaka allvarliga skador och död. Smittade hundar kan behandlas. Fransk hjärtmask infekterar inte människa.

För att få kunskap om hur spridd parasiten är bland rävarna och hur stor smittrisken är för våra hundar är det viktigt att undersöka rävar från de områden där parasiten påträffats. Du kan göra en insats genom att skicka in döda eller sjuka rävar som fallvilt till SVA. Kontakta SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar via e-post vilt@sva.se.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-01-10