Gå direkt till innehåll

Herpesvirus hos fisk

Fisk

Herpesvirus förekommer i flera olika varianter på flera olika fiskarter. Några förekommande sjukdomar presenteras i tabellen nedan.

Förekommande sjukdomar

Namn, serotyp

Fiskart

Förekomst

Symtom

Laxfiskar

     
Salmonid herpesvirus 1 (SalHV-1)/Steelhead herpesvirus Regnbåge (Onchorhynchus mykiss) USA Lindrig sjukdom. Mörkpigmentering, apati, bleka gälar, utstående ögon, utspänd buk.
Oncorhynchus masou-virus (OMV) / Salmonid herpesvirus 2 (SalHV-2) Stillahavslax (Oncorhynchus spp.) Japan Hög dödlighet, uppåt 100 procent på yngel. Blödningar, ödem och nekroser i de flesta organ. Överlevande fisk utvecklar ofta hudtumörer inom ett år.
Lake trout herpesvirus/Salmonid herpesvirus 3 (SalHV-3) Kanadaröding (Salvelinus namaycush) samt kanadaröding-hybrider  USA Dödlighet uppåt 100 procent på framför allt på yngel.  CNS-symtom, blödningar i ögon, munhåla och vid fenbaser.

Karpfiskar

     
Cyprinid herpesvirus 1 (CyHV-1)/Carp pox Karpfiskar (Cyprinider) USA
Japan
Europa
Lindrig sjukdom. Vita/gula hudplack som mörknar i samband med avläkning.
Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2)/Herpesviral hematopoietisk nekros (HVHN) Guldfisk (Carassius auratus)
Silverruda (Carassius gibelio)
Japan
Australien
Taiwan
USA
Hög dödlighet, bleka fläckar (nekroser) på gälar och hud, slöhet och aptitlöshet. Förstorad mjälte, eventuellt med vita noduli (nekroser).
Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3)/Koiherpesvirus (KVH) Koikarp
Vanlig karp (Cyprinus carpio)
Europa
Asien
USA
Hög dödlighet, hyperplasi och nekros av gälepitel. Ibland även hudblödnignar och sår. Insjunkna ögon.
Herpesvirus scophtalmi Piggvar (Schophtalmus maximus) Europa Dödlighet. Jätteceller i hud- och gälepitel. I senare stadier påminnande om kroniska gälinflammationer.

Övriga fiskar

     
Acipenserid Herpesvirus 1 (AciHV1)/White sturgeon herpesvirus 1 (WSHV1) Vit stör (Acipenser transmontanus) USA Dödlighet på ung fisk, diffus hudinflammation.
Acipenserid Herpesvirus 2 (AciHV-2)/White sturgeon herpesvirus 2 (WSHV-2) Vit stör (Acipenser transmontanus)
Blek stör (Scaphirhynchus albus)
Kortnosig stör (Scaphirhynchus platorynchus)
USA Epitelhyperplasi.
Channel catfish virus disease

Prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus)

Blue catfish (Ictalurus furcatus)
USA
Europa
Drabbar bara fisk yngre än 1 år. Vätska i bukhålan, anemi, blödningar i fenbaser, buk, muskulatur, gälar och inre organ.
Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) Europeisk ål (Anguilla anguilla) Japan
Europa
Låg dödlighet. Blödningar och ulcerationer i hud, fenor och gälar. Nekroser i hud, gälar och lever.
Pacific cod herpesvirus Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus USA Epidermal hyperplasi.

 

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-04-26