Gå direkt till innehåll

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) hos fisk

Fisk

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) förekommer över hela världen. Sjukdomen delas in i två former. En klassisk form som drabbar regnbåge i sötvatten och en marin form som kan ge sjukdom på marina arter, till exempel sill (den marina formen kan i undantagsfall smitta regnbåge).

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sverige, Island, Finland och Norge anses än så länge fria från den klassiska formen men den marina formen har påvisats vid svensk och finsk kust. Den klassiska formen av sjukdomen förekommer i fiskodlingar i Tyskland, Frankrike med flera europeiska länder.

Symtom

Symtomen hos fiskar som har akut VHS är mörk hud, utstående ögon, apati och onormalt spiralformigt simsätt. Runt ögonen, på huden, i bukväggens hinnor, i muskulaturen och de inre organen förekommer ofta rikligt med blödningar. Av blödningarna blir fisken anemisk.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Piscine novirhabdovirus, genus Novirhabdovirus i familjen Rhabdoviridae.

Infektionsport:

Viruset överförs inte från föräldradjur till avkomma men smittar lätt mellan fiskar. Rom som inte tvättats med desinficerande preparat kan sprida smittan.

Spridning i djuret:

Allmän infektion.

Smittvägar:

Viruset överförs horisontellt, både direkt (mellan fiskar genom vattnet) och vertikalt (från moder till rom).

Överlevnad:

Oklart.

Provtagning och diagnostik

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld)
  • Eller aseptiskt prov från njure, mjälte samt hjärta eller hjärna.

Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till 3 veckor beroende på diagnostisk metod.
I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.

SVA:s analyser

Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV) (PCR)

Fiskpatogena virus, odling, två cellinjer

Obduktion fisk, 1-2 st

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-12-13