Gå direkt till innehåll

Nodulär onchocercos hos kronhjort

Andra sjukdomsnamn: Parasitknölar i underhuden

Hjortdjur

Nodulär onchocercos orsakas av en trådmask som sprids med stickande insekter. Parasiterna ger upphov till beige-vita, platta knölar av bindväv i underhuden som innesluter maskar. Knölarna har i Sverige enbart rapporterats hos kronhjort.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Knölar av bindväv i underhuden hos kronhjort.
Knölar av bindväv i underhuden hos kronhjort. Foto: SVA

När kronhjortar flås ses relativt ofta upp till flera 20-tal, 1-3 cm i diameter, runda till ovala, något platta knölar av bindväv i underhuden över rygg, flanker och bogar. Studier från övriga Europa har påvisat flera olika Onchocerca-arter hos kronhjort. En studie 2015 har visat att knölar hos svenska kronhjortar orsakade av Onchocerca flexuosa sågs hos mer än hälften av undersökta individer i samband med besiktning av slaktkroppar.

Vid undersökningar i Spanien och Italien har nodulär onchocercos hittats hos 25-33 procent av undersökta kronhjortar av bägge könen. Förekomsten var tydligt årstidsbunden med högre förekomst under höst-vinter och lägre under vår sommar.

Knölarna innesluter små hålrum med upp till 19 cm långa, sytrådstunna, vindlande vuxna trådmaskar av bägge könen. Maskarna avger  larvstadier (microfilarier) till blod och lymfa där dessa kan tas upp av stickande insekter, knott och svidknott, som sprider parasiten till andra hjortar.

Ljusrosa klumpar på rosavit underhud.
Kronhjort skjuten på jakt. Vid flåning ses rikligt med cirka 1-3 cm stora vitgula rundade bindvävsknutor i underhuden och i muskelhinnorna på främst ländryggen. Foto: SVA

Parasiterna påverkar sannolikt inte hjortarna i någon större omfattning. Knölarna avlägsnas vid putsningen och har ingen betydelse för köttkvaliteten.

Utbredningen av knölarna hos svenska kronhjortar, särskilt i norra delen av landet, är ofullständigt känd och SVA tar gärna emot rapporter från jägare via vårt webbformulär rapporteravilt.sva.se.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-10-21