Gå direkt till innehåll

Fotskabb hos fjäderfä

Andra sjukdomsnamn: Kalkben

Fjäderfä

Fotskabb eller kalkben orsakas av ett kvalster. Parasiten kan ge förtjockad och skrovlig hud främst på ben och fötter hos framförallt tamhöns. Förutom hudförändringar kan symtom som klåda och hälta förekomma. Fotkvalster är vanligt i hobbyhönsflockar. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Art

Knemidocoptes mutans 

Värddjur

Knemidocoptes mutans angriper framförallt tamhöns. Denna parasit har även rapporterats från kalkoner.

Förekomst i Sverige

Fotkvalster är en vanligt förekommande parasit i hobbyhönsflockar. 

Utseende

Parasiten är cirka 0,5 millimeter stor och är inte synlig för blotta ögat

Livscykel

Kvalstret lever hela sin livscykel i huden, huvudsakligen på benen. Överlevnaden utanför värddjuret är kortvarig. 

Inverkan på värddjuret

Skrovlig hud på hönsfötter
Bild 1. Fotskabb/kalkben hos tamhöna. Foto: S Andersson

Skador ses framförallt hos vuxna höns och brukar förvärras med ökande ålder. I en flock kan vissa djur vara kraftigt angripna medan andra ser normala ut.

Fjällen på benen reser sig och huden förtjockas, blir skrovlig och täcks av intorkad sårvätska (Bild 1). Parasiten borrar gångar i huden på fötter och underben där de orsakar inflammation (Bild 2). Följdinfektion med olika bakterier kan förvärra skadorna. Ibland uppstår djupa sprickor i huden, sår eller ledinflammation. Vid grava angrepp kan tårna deformeras eller amputeras (falla av). Djuren drabbas av klåda och i svårare fall av hälta.

Mikroskopisk bild på kvalsterangripen hud hos en höna
Bild 2. Mikroskopisk bild på kvalsterangripen hud hos en höna. Kvalstret (se pil) lever och förökar sig i huden och orsakar inflammation. Foto: Désirée Jansson/SVA

Smittvägar

Parasiten sprids från djur till djur genom direkt kontakt och indirekt via ströbädden. 

Bekämpning

Bekämpning sker i första hand mekaniskt genom att man borstar benen med en lösning av vatten och såpa eller diskmedel för att få bort beläggningarna. Benen gnids därefter in med vaselin eller annat fett för att kväva parasiten. Behandlingen upprepas cirka varannan vecka till skadorna har läkt. I samband med behandlingarna bör ströbädden bytas ut.  

Man bör undvika att kläcka kycklingar från avelshöns med tydliga angrepp av fotskvalster eftersom vissa tamhöns eventuellt kan vara ärftligt extra känsliga för parasiten.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-01-24