Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fotskabb hos fjäderfä

  Andra sjukdomsnamn: Kalkben

  Fjäderfä

  Fotskabb eller kalkben orsakas av ett kvalster. Parasiten orsakar förtjockad och skrovlig hud på ben och fötter hos framförallt tamhöns. Förutom hudförändringar kan symtom som klåda och hälta förekomma. Fotskabb är vanligt i hobbyflockar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Art

  Knemidocoptes mutans, svenskt namn fotkvalster

  Värddjur

  Knemidocoptes mutans angriper framförallt tamhöns. Denna parasit har även rapporterats från kalkoner.

  Förekomst i Sverige

  Fotkvalster är en vanligt förekommande parasit i hobbyhönsflockar. 

  Utseende

  Parasiten är cirka 0,5 millimeter stor och är inte synlig för blotta ögat.

  Livscykel

  Kvalstret lever hela sin livscykel i huden, huvudsakligen på benen. Överlevnaden utanför värddjuret är kortvarig. 

  Inverkan på värddjuret

  Kalkben
  Bild 1. Fotskabb/kalkben hos tamhöna. Foto: S Andersson

  Förändringarna som man ser på ben och fötter kallas fotskabb eller kalkben. Skadorna ses framförallt hos vuxna höns och brukar förvärras med ökande ålder. I en flock kan vissa djur vara kraftigt angripna medan andra ser normala ut.

  Fjällen på benen reser sig och huden förtjockas, blir skrovlig och täcks av intorkad sårvätska (Bild 1). Parasiten borrar gångar i huden på fötter och underben där de orsakar inflammation (Bild 2). Följdinfektion med bakterier kan förvärra skadorna. Ibland uppstår djupa sprickor i huden, sår eller ledinflammation. Vid grava angrepp kan tårna deformeras eller amputeras (falla av). Djuren drabbas av klåda och i svårare fall av hälta.

  Fotskabb mikroskop höna
  Bild 2. Mikroskopisk bild på kvalsterangripen hud hos en tamhöna. Kvalstret (se pil) lever och förökar sig i huden och orsakar inflammation. Foto: Désirée Jansson/SVA

  Smittvägar

  Parasiten sprids från djur till djur genom direkt kontakt och indirekt via ströbädden. 

  Bekämpning

  Bekämpning sker i första hand mekaniskt genom att man borstar benen med en lösning av vatten och såpa eller diskmedel för att få bort beläggningarna. Benen gnids därefter in med vaselin eller annat fett för att kväva parasiten. Behandlingen upprepas cirka varannan vecka till skadorna har läkt. I samband med behandlingarna bör ströbädden bytas ut.  

  Man bör undvika att kläcka kycklingar från avelshöns med tydliga angrepp av fotskvalster eftersom vissa tamhöns eventuellt kan vara ärftligt extra känsliga för parasiten.

  Sidan granskades senast : 2023-11-07