Gå direkt till innehåll

Mykobakterios hos fisk

Fisk

Infektioner med mykobakterier, så kallad mykobakterios, kan drabba alla sorters fiskar, både salt- och sötvattenlevande i varma tropiska vatten såväl som i kalla vattenområden. Mykobakterios kan också påvisas hos akvariefiskar. Drabbade fiskar uppvisar ofta hudsår, avmagring och granulombildningar, som ofta kan observeras som vitfärgade områden, i inre organ.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Bakterier av släktet Mycobacterium är vanligt förekommande i jord och vatten. Ett flertal olika arter kan infektera fisk, men det är framförallt Mycobacterium marinumM. fortuitum och M. chelonae som orsakar sjukdom.

Symtom

Akvariefisk med fjällresning.
Akvariefisk med fjällresning. Foto: SVA

Fiskar med mykobakterios uppvisar oftast hudsår, avmagring och granulombildningar i inre organ. Hos akvariefisk med mykobakterios kan man också observera fjällresning, svullen buk och utstående ögon (exoftalmus).

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

Ett flertal arter av Mycobacterium spp kan isoleras från fisk eller vatten. Mycobacterium marinum, M. fortuitum och M. chelonae är de vanligaste arterna som orsakar sjukdom på laxfiskar och akvariefiskar. Dessa arter har också beskrivits vara zoonotiska, det vill säga kan orsaka sjukdom hos människa, vanligen i form av hudinfektioner.

Infektionsport

Via fiskens hud, gälar och mag-tarmkanal

Spridning i djuret

I huden, gälarna och kroppens inre organ

Smittvägar

Via smittat foder och vatten, samt kontaktsmitta mellan fiskar

Överlevnad

Hos fiskar med kronisk infektion kan mykobakterierna överleva månader och år. Mykobakterier kan också överleva lång tid i en fuktig omgivningsmiljö.

Provtagning och diagnostik

Diagnostiken baseras på mikroskopiska observationer av syrafasta stavbakterier i inre organ med granulombildningar, efter färgning av histologiska preparat eller utstryk enligt Ziehl-Neelsen. Mykobakterier är vanligen långsamväxande, upp till flera veckor, och krävande vad gäller odlingsmedium. Ett odlingsmedium som används är till exempel Löwenstein-Jensen-agar. 

Behandling och profylax

Någon säkert botande terapi finns förnärvarande inte. I förebyggande syfte  är alltid god fiskhållning och hygien de viktigaste faktorerna.

Tänk på zoonosrisken! Munhävertera aldrig akvarievatten. Stick inte ner händerna i akvariet om du har småsår eller sprickor i huden – det kan bli en inkörsport för mykobakterier. Hanterar du akvariefisk och får svårläkta hudinflammationer på hudytor som exponeras för akvarievattnet – sök läkarvård.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2019-11-29