Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Abort hos nötkreatur

  Andra sjukdomsnamn: Kastning

  Nötkreatur

  En abort innebär en förlorad kalv och mindre mjölk men problemet kan vara mycket mer komplext än så. Till exempel kan ibland även andra typer av reproduktionsstörningar eller sjukdomssymtom ses i besättningen.

  Aborter kan i varierande omfattning drabba kor i både mjölk- och dikobesättningar. Antalet kor som drabbas varje år är dock inte känt. Risken för epizootier, zoonoser och andra anmälningspliktiga sjukdomar måste alltid beaktas.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Etiologi

  Abort innebär utstötandet av icke livsdugliga foster mellan dag 42 och ca 260 av dräktigheten. Orsakerna till abort hos kor spänner över ett brett fält och omfattar infektioner, foderproblem, stress samt fysikaliska, genetiska, kongenitala och endogena faktorer. Se artiklar under Läs mer för detaljinformation. År 2010 påvisades dessutom det första konfirmerade fallet av reproduktionsstörning på nötkreatur på grund av q-feber (Coxiella burnetii). Sedan 2012 står det också klart att schmallenbergvirus kan vara en orsak till abort hos kor.

  Utredning av orsaken 

  Det kan vara befogat att göra en utredning vid sporadiska fall av aborter när det finns onormala förändringar på foster och/eller fosterhinnor. Utredning bör också göras om antalet aborter är högre än förväntat under en period. Mer än fem procent aborter per antalet kalvningar är här ett riktmärke.

  Diagnostik

  Skicka alltid in både foster och fosterhinnor till obduktion, helst från flera kor som aborterat. Skicka gärna med blodprov (serum) från moderdjuret. I vissa fall kan kompletterande prover från djur som inte kastat bifogas och även tankmjölkprov. Vid speciella frågeställningar kan även foder- och miljöprover tas. Diskutera gärna detta med idisslarveterinär på SVA.

  Besättningsutredning

  En lathund underlättar utredning av aborter. Den består av en översiktlig sammanställning av aborter hos idisslare. Det finns även en checklista (pdf) som också kan användas som stöd i utredningsarbetet. Mer detaljer om besättningsutredning vid abort finns att läsa i artiklar specificerade under Läs mer. Som tillägg till informationen i artiklarna bör även undersökning av Coxiella burnetii och schmallenbergvirus ingå i abortutredningar.

  Beställ SVA:s analys

  Obduktion nötkreatur, foster/nyfödda (exkl. kremering)