Gå direkt till innehåll

Skabb hos nötkreatur

Nötkreatur

Skabb hos nötkreatur är vanligt i Sverige och orsakas främst av Chorioptes bovis. Skabb ger intensiv klåda och är ett djurvälfärdsproblem. Sarcoptes scabiei var bovis och Psoroptes ovis finns inte hos nötkreatur i Sverige.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Andra namn:

Svansskabb

Förekomst

Chorioptes-skabb är vanligt hos svenska nötkreatur. Skabb är vanligast på köttdjur, men förekommer också i mjölkbesättningar. Skabb är också vanligast inomhus, vintertid. 

Klinisk bild

Vanligen ses hudförtjockning, håravfall och eksem vid svansrot och ner mot mjölkspegeln. Skabb ger intensiv klåda vilket oroar djuren och kan ge nedsatt mjölkproduktion samt öka risken för skador som spentramp. Symtomlösa smittbärare förekommer.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Chorioptes bovis.

Infektionsport:

Hud.

Spridning i djuret:

Finns lokalt på/i djurens hud.

Smittvägar:

Direkt via andra djur, indirekt via till exempel ryktdon.

Överlevnad:

Skabbdjuren lever hela sitt liv på värddjuret och kan endast överleva i stallmiljön en kortare tid.

Diagnostik

Klinisk bild.

Skrapprov.

Behandling och profylax

Skabb behandlas med läkemedel verksamma mot skabbkvalstren.

Det är svårt att förebygga skabb. I fria besättningar ska livdjursinköp undvikas och om djur köps in ska de hållas i karantän första tiden. Djur med nedsatt immunförsvar är mer mottagliga för skabb än andra.

En viktig del är därför att stärka djurens motståndskraft generellt med bra foder, rena djur och stressfri miljö. Det är ett allmänt råd för de flesta sjukdomar, men särskilt viktigt att beakta vid just skabbangrepp. Undvik överbeläggning: Många djur på liten yta gör att skabbdjuren trivs.

Klippning och regelbunden rykt (speciellt bakben och juverspegel) kan verka förebyggande. Desinficera smittade ryktdon med mera för att undvika smittspridning. Friska klövar gör att djuren kan ägna sig mer åt "egenvård", vilket ytterligare underlättas genom rätt uppbindning.

Beställ SVA:s analyser

Ektoparasitförekomst

Chorioptes bovis, PCR

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-03-14