Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Anaplasmos hos får

  Andra sjukdomsnamn: Betesfeber, Fästingfeber, Erlichios, Tick-borne fever, Sjodogg (norska)

  Får

  Anaplasmos är en fästingburen infektion som framför allt drabbar lamm, främst på Gotland. Bakterien Anaplasma phagocytophilum är immunosuppressiv och predisponerar för andra infektioner. Hög feber och plötsliga dödsfall förekommer. Dräktiga tackor kan kasta sina foster.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Problem med anaplasma har främst rapporterats från Gotland, men även från östkusten och en del andra delar av Sverige. Vissa beten på Gotland går inte att använda till lamm eftersom risken för anaplasmos är för stor. Sjukdomen är vanlig i Norge, där 40 procent av fårflockarna behandlas mot fästingar. Människor och andra djur (hundar, katter, hästar, idisslare) kan smittas av anaplasmos via fästingar.

  Symtom

  Lammen kan få hög feber (42° C), påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust, hälta och lindrig hosta. Plötsliga dödsfall förekommer. Dålig tillväxt och ökad infektionskänslighet ses också.

  Vuxna får kan ibland drabbas av feber och hälta samt varierande sjukdomsbild på grund av immunosuppression. Tackor kan abortera och baggar kan få nedsatt fertilitet.

  Differentialdiagnoser

  NMD. Annan hälta, till exempel fotröta och klövböld.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Anaplasma phagocytophilum (hette förr Ehrlichia). Även A. capra och A. bovis har hittats hos svenska lamm.

  Infektionsport:

  Fästingar överför bakterien. 24–48 timmar behövs för att infektionen ska överföras till fåret.

  Spridning i djuret:

  Bakteriemi.

  Smittvägar:

  Sprids via fästningar.

  Immunitet:

  Efter genomgången infektion.

  Överlevnad:

  Reservoar i till exempel rådjur. Kroniska smittbärare (upp till två år).

  Inkubationstid:

  Fyra till åtta dagar.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion, blodprov (EDTA).

  PCR.

  Behandling och profylax

  Snabbt insatt behandling med tetracykliner är effektivt vid kliniska symtom.

  Förhindra fästingar på fåren. Pour-on/spot-on innehållande flumetrin eller deltametrin finns godkänt som fästingprofylax på får. Observera att flumetrin och deltametrin, för denna indikation, inte får användas till får som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

  Beställ SVA:s analyser

  Anaplasma phagocytophilum (PCR)

  Beställ SVA:s produkter

  Vacutainerrör med EDTA 6 ml, med hylsa

  Plastburk 70 ml med skruvlock, 10-pack

  Sidan granskades senast : 2024-04-29