Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Sorkfeber som zoonos

  Andra sjukdomsnamn: Nephropatia epidemica, Hantavirus, Puumalavirus

  Gnagare

  Nephropathia epidemica eller sorkfeber är en sjukdom som smittas via direkt eller indirekt kontakt med urin, saliv eller avföring från infekterade skogssorkar (Myodes glareolus). Antalet rapporterade fall hos människor varierar mellan åren och är fler de år som sorkpopulationerna ökar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Puumalavirus orsakar sorkfeber (Nephropathia epidemica)

  Orsak: Puumalavirus
  Arter: Skogssork (Myodes glareolus)
  Spridning: Via infekterat damm (sorkurin, sorkavföring) eller direkt kontakt med infekterade urin, saliv eller avföring från infekterade sorkar
  Utbredning: I Sverige i mellersta Norrland till Mellansverige
  Årstidsförekomst: Höst, vår

  Puumalavirus förekommer i de centrala och norra delarna av Europa, i Sverige framför allt norr om Dalälven. Smittspridning till människor sker huvudsakligen via inandning av damm som förorenats med urin eller avföring från infekterade sorkar eller via direkt kontakt med saliv, urin eller avföring. Smittöverföringen kan ske exempelvis via hantering av ved, städning av förråd eller via krattning. Viruset kan överleva i dammpartiklar i flera veckor. Sorkfeber smittar troligen inte från människa till människa.

  De vanligaste symtomen hos människor som insjuknat i sorkfeber är feber, huvudvärk, muskelvärk och smärtor i buken och ryggen.

  Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

  Mer information om sorkfeber finns bland annat på Folkhälsomyndighetens webbplats.