Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2024-01-08 | Anna Omazic

  EU ökar beredskapen för zoonotiska sjukdomsutbrott

  En nationell övning gjord i elva EU-länder har lett till att bland annat Sverige nu är bättre rustat för att hantera utbrott av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Övningen testade samverkansförmågan mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Förbättrad kommunikation och datahantering var teman som diskuterades. Lärdomar från övningen kan användas för att skapa en samordnad One Health-strategi för sjukdomsbekämpning.


  Djurhälsa
  OneHealth
  Övning
  Folkhälsa
  Livsmedelssäkerhet
  OHEJP
  Salmonella
 • 2023-12-04 | Anna Omazic

  Risk för TBE-smitta i opastöriserad mjölk

  Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en allvarlig sjukdom. Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns också risk att smittas via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från mjölkbesättningar i Sverige har forskare vid SVA och Örebro universitet kunnat identifiera ett riskområde för TBE.


  Nötkreatur
  Get
  Får
  Idisslare
  Mjölkkor
  Getter
  Får
  Fästingar
  TBE
  Opastöriserad mjölk
 • 2023-10-30 | Karin Persson Waller

  Donation har förbättrat kunskapen om juverinflammation hos mjölkkor

  Tack vare en generös donation från lantbrukarparet Elin och Börje Nicklasson har SVA kunnat genomföra flera forskningsprojekt. Dessa har lett till ökad kunskap om bakterier som orsakar juverinflammation hos mjölkkor och hur man kan diagnosticera sådana bakterier.


  Nötkreatur
  Juverinflammation
  Mastit
  Donation
 • 2023-10-25 | Karin Artursson

  Ytprotein viktig pusselbit vid juverinflammation

  Ett ytprotein på bakterien Staphylococcus aureus är avgörande för att den ska kunna ta sig in i cellerna och orsaka juverinflammation. Det visar ett forskningsprojekt vid SVA. Studien tyder också på att bakterier med en viss variant av detta ytprotein kan påverka mjölkavkastningen och mjölkens fetthalt - redan innan juverinflammationen bryter ut.


  Nötkreatur
  Juverinflammation
  Mastit
 • 2023-10-12 | Karin Persson Waller

  Närmiljön viktigaste smittkällan vid streptokockmastit

  Bakterien Streptococcus uberis är en vanlig orsak till juverinflammation hos mjölkkor. Genom att undersöka arvsmassan från sådana bakterier har forskare vid SVA fått större förståelse för hur de sprids och deras resistens mot antibiotika.


  Nötkreatur
  Juverinflammation
  Mastit

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen