Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2023-03-30 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa och rapporter om fall på däggdjur

  I Sverige har vi under den pågående fågelinfluensasäsongen hitintills påvisat färre fall än den svåra säsongen 2020–2021. Men vi ser fortsatt fall bland vilda fåglar och för ett par veckor sedan drabbades en fjäderfäbesättning i Skåne. I Europa och resten av världen ses också omfattande utbrott bland fåglar. Samtidigt ökar också antal konstaterade fall av fågelinfluensa på däggdjur. Detta väcker frågor om eventuella risker för att fågelinfluensa ska utvecklas till en ny pandemi.


  vilda fåglar
  Fjäderfä
  zoonos
  Fågelinfluensa
 • 2022-12-19 | Karl Ståhl

  Första utbrotten av EHD i Europa

  I november rapporterade italienska myndigheter att EHD (epizootisk hemorragisk sjukdom) bekräftats från nötkreatur på Sardinien. Detta var första gången som denna sjukdom rapporterats från Europa.


  Nötkreatur
  EHD
  Europa
  Hjort
  Spanien
  Italien
 • 2022-11-11 | Karl Ståhl

  Högriskområde för fågelinfluensa för tredje säsongen i rad

  Sverige och EU har drabbats hårdare av fågelinfluensa under de två senaste säsongerna än någonsin tidigare och har dessutom för första gången upplevt omfattande smittspridning under sommaren. Det finns därför farhågor om att också den säsong som nu inleds kommer att bli besvärlig.


  Fjäderfä
  Högpatogen fågelinfluensa
 • 2022-09-30 | Karl Ståhl

  Klimatförändringen påverkar den svenska myggfaunan

  Nilfeber som orsakas av ett myggburet virus, nilfebervirus (West Nile-virus), kan drabba fåglar, hästar och människor. Vanligtvis ger infektion med viruset inga sjukdomstecken alls, men allvarligare symptom som feber, hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation förekommer. Sedan 2018 har sjukdomen förekommit längre norrut i Europa än tidigare, med lokal smittspridning under sommarperioden i bland annat Tyskland.


Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen