Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2021-07-12 | Karl Ståhl

  Högpatogen fågelinfluensa - med anledning av nyligen rapporterat utbrott i Danmark

  I veckan rapporterades ett nytt fall av fågelinfluensa i Danmark i en besättning med cirka 40 000 fåglar. Med anledning av utbrottet skrivs denna korta uppdatering av läget och påminnelse om att fortsatt undvika direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfän.


  vilda fåglar
  Fjäderfä
  Högpatogen fågelinfluensa
  Utbrott
 • 2021-06-23 | Karl Ståhl

  Högre risk för introduktion av afrikansk svinpest i vissa områden

  I en ny rapport från SVA presenteras en riskartläggning avseende sannolikheten för att afrikansk svinpest (ASF) ska introduceras och etableras i vildsvinsstammen i olika delar av Sverige. Sedan tidigare har vi gjort bedömningen att sannolikheten för introduktion till landet är förhöjd men på en låg nivå, och den bedömningen kvarstår. Resultaten från riskkartläggningen visar dock att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet, och att det går att identifiera geografiska områden för vilka sannolikheten är högre. 


  Vilda djur
  Vildsvin
  ASF
 • 2021-04-13 | Karl Ståhl

  Fortsatta fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar, ännu inte läge för lättnader av restriktioner

  Som framgått i tidigare inlägg har säsongens utbrott av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) varit det mest omfattande någonsin i Sverige. Det har i skrivande stund dock gått över två veckor sedan det senaste positiva fallet på tamfjäderfä i Sverige och vi hoppas att denna trend håller i sig.  Jordbruksverket har bett SVA om en bedömning av risken för tamfjäderfä i landet och vi har blivit kontaktade av många djurägare som också undrar över risken.


  vilda fåglar
  Högpatogen fågelinfluensa
 • 2021-01-22 | Karl Ståhl

  Förvärrat läge för högpatogen fågelinfluensa i Sverige

  I början på november 2020 konstaterade SVA att det var förhöjd risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa och baserat på det beslutatade Jordbruksverket om höjd skyddsnivå för tamfjäderfä. En kort tid därefter konstaterades det första fallet på tamfjäderfän i en kalkonbesättning i Skåne, samt positiva fall på vilda fåglar och dessutom påvisades högpatogen fågelinfluensa även i en hobbybesättning med höns.


  Fjäderfä
  vilda fåglar
  Högpatogen fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen