Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2020-09-11 | Karl Ståhl

  Afrikansk svinpest hos vildsvin i Tyskland

  Tyska myndigheter rapporterade den 10 september 2020 att afrikansk svinpest (ASF) bekräftats hos ett dött vildsvin hittat i förbundslandet Brandenburg, omkring fyra kilometer från den tysk-polska gränsen. Brandenburgs sydöstra del Spree-Neisse, där vildsvinet hittades, angränsar till två av de drabbade regionerna i västra Polen.


  Vilda djur
  vildsvin
  ASF
  Epizooti
  Snabb riskvärdering
 • 2020-04-24 | Karl Ståhl

  Utbrott av afrikansk hästpest i Thailand

  Sedan februari rapporteras om ett utbrott av afrikansk hästpest i Thailand. Flera hundratals hästar från flera stall i fem regioner har smittats och många av dessa har dött.


  Häst
  Afrikansk hästpest
 • 2020-02-27 | Karl Ståhl

  Avmagringssjuka/chronic wasting disease – lägesbild

  Avmagringssjuka eller chronic wasting disease (CWD) som drabbar hjortdjur har varit känd i Nordamerika sedan 1960-talet. Under 2016 upptäcktes den för första gången i Europa, på vildren i Norge. Under 2019 påvisades CWD även i Sverige, på tre älgar i Norrbotten. Med denna text vill SVA försöka ge en samlad bild av kunskapsläget.


  Hjortdjur
 • 2020-01-17 | Karl Ståhl

  Högpatogen fågelinfluensa i Östeuropa

  Den 31 december 2019 rapporterade polska myndigheter om ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa, eller aviär influensa (HPAI) av typen H5N8, i en kalkonbesättning med 12 089 djur som samtliga dog till följd av sjukdomen.


  Fjäderfä
  vilda fåglar
 • 2019-04-26 | Karl Ståhl

  Förändrade spridningsmönster för mul-och klövsjuka

  Ett utbrott av mul- och klövsjuka pågår sedan juni 2018 i Nordafrika. Algeriet var först att rapportera fall av sjukdomen men utbrottet omfattar nu också Marocko och Tunisien. Nordafrika har drabbats av flera introduktioner av mul- och klövsjukevirus sedan 2013 och spridningsvägarna verkar vara längre än vad man sett tidigare.


  Nötkreatur
  Får
  Gris

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen