Gå direkt till innehåll
Brun höna sitter på träräcke.
Forskningsfondens medel kommer från överskottet från SVA:s vaccinförsäljning. Foto: Istock.

Din forskningsidé kan förverkligas

Sidan granskades senast : 2023-03-22

Vill du vara med och bidra till en bättre framtida djurvälfärd? Vill du samtidigt få hjälp med att lösa egna utmaningar i din djurhållning? SVA söker förslag till nya forskningsprojekt. Du och din branschorganisation kan vara med och påverka vad vi ska satsa på.

I årets utlysning från SVA:s forskningsfond efterfrågas projekt där SVA:s forskare samverkar med olika branschorganisationer. I första hand vänder vi oss till dig som arbetar med djurslag som SVA tillhandahåller vaccin för.

– Det är viktigt för oss att fånga upp de problemställningar som finns. Därför söker vi samverkan med branscherna. Det här är ett tillfälle att vara med och påverka, delta i och finansiera nya projekt. Har du en bra idé, kontakta din branschorganisation som i sin tur kan kontakta oss på SVA, säger Karin Artursson, vetenskaplig chef vid SVA.

Överskott från vaccinförsäljning finansierar forskning

Forskningsfondens medel kommer från överskottet från SVA:s vaccinförsäljning. Alla som köper vaccin från SVA, bidrar därmed till kommande forskning. SVA tillhandahåller vacciner för höns, kalkon, gäss, gräsand, nötkreatur, gris, får, get, alpacka, fisk, häst och brevduva. Det är också de djurslagen som i första hand kommer att prioriteras när forskningsprojekten väljs ut.

Resultaten till nytta för branscherna

Forskningsprojekten ska ligga inom SVA:s verksamhetsområde och resultaten vara till nytta för branscherna. Du som har en idé kontaktar först din branschorganisation, som kan bli samverkanspartner om projektet beviljas medel. Samverkanspartners förväntas bidra ekonomiskt med samma summa som SVA beviljar för projektet, eller med In kind-bidrag (motsvarande summa i eget arbete).

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april. Kontakta din branschorganisation och SVA snarast.

Kvarka, avvänjningsdiarré och muskelmagsår i tidigare projekt

De senaste åren har dessa projekt beviljats:

  • Smittspårning av kvarka med molekylärbiologiska metoder. Projektledare: Gittan Gröndahl, SVA.
  • Metagenomisk bestämning av den bakteriella tarmmikrobiotan hos grisar vid avvänjning. Projektledare: Per Wallgren, SVA.
  • Muskelmagsår hos slaktkyckling: förekomst, koppling till adenovirus (FAdV art A) och utredning i en misstänkt drabbad besättning. Projektledare Désirée Jansson, SVA.

Kontaktperson

Karin Artursson

VMD, forskare, adjungerad professor

Photo: Göran Ekeberg/AddLight