Gå direkt till innehåll

Ängsbräsma

( Cardamine pratensis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Ängsbräsma

Generell information

Växten anses vara skadlig i färskt tillstånd, men oskadlig i torkat tillstånd. Ratas i normalfallet av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

Slaganfall hos hästar och nötkreatur. Även stelhet, förlamning i extremiteterna, diarré, kraftig gasutveckling i mag-tarmkanalen, blodig urin och avmagring har noterats.

Sidan granskades senast : 2022-10-14