Gå direkt till innehåll

Övervakning av parasiter på hästgårdar

Gårdsanpassad rådgivning baserad på systematiska träckprovsundersökningar för gårdar med minst åtta hästar. Prismässigt är övervakningsprogrammet det mest fördelaktiga SVA kan erbjuda.

Syfte

Syftet med övervakningsprogrammet är att du identifierar individer som bör avmaskas, får kunskap om parasitförekomsten i din besättning och också vilket smittryck du har i dina gräshagar. I samband med provtagning får du expertråd kring avmaskning och eventuella problem i din hästhållning. På så sätt kan du i samråd med din veterinär vidta rätt åtgärder för att minimera parasitförekomsten och samtidigt använda avmaskningsmedel på rätt sätt.

Eftersom resistens mot avmaskningsmedel förekommer i Sverige är det angeläget att avmaskningsmedel inte används i onödan så att situationen förvärras. Antalet avmaskningar per år minskar väsentligt med riktad selektiv avmaskning, framför allt bland vuxna hästar. Riktad selektiv avmaskning innebär att man endast avmaskar hästar som utskiljer en viss mängd ägg, har stor blodmask eller bandmask.

Deltagande

SVA:s övervakningsprogram riktar sig till gårdar med minst åtta hästar. Så här deltar ni i övervakningssystemet:

 • Bestäm vem som är insändare/kontaktperson för gården och som då får svar och faktura
 • Fyll i och skriv ut remiss Övervakning av parasiter hästgårdar (pdf) och frågeformulär (pdf). Skriv gärna på remissen om ni är en ny gård. Det går också bra att använda MASK-appen för att beställa analyserna. Då kan hästägare tillåtas se sin hästs resultat.
 • Skicka in en första omgång träckprov från minst åtta hästar enligt provtagningsinstruktion.
 • Bokför avmaskningstillfällen, preparat och betesanvändning, gärna i MASK-appen.

Deltagandet fortsätter genom att träckprov skickas in en till tre gånger årligen. Uppföljande provtagningar anpassas efter tidigare träckprovsresultat, åldrar betesstrategier med mera, helst i samråd med din besättningsveterinär. Vi kan skicka kopior på alla provsvar direkt till din veterinär, om du uppger dennes e-postadress på remissen/i appen.

Provtagning

Provtagning från alla hästar utförs under april–maj och av de flesta även i september-oktober. Vid behov rekommenderas extra undersökningar, till exempel av 1-åringar för spolmask i januari–februari eller för effektkoll när ny häst avmaskats.

När ni skickar in prov, tänk på:

 • Vi behöver minst 80-100 g träck per häst på våren (ungefär som en tennisboll).
 • Om ni skickar paket över 2 kg, se till att paketet körs till SVA. Säkrast är att beställa ett adresskort från SVA.
 • Ange kundnummer om ni tidigare skickat prov till SVA (står på tidigare svar)
 • Använd samma gårdsnamn varje gång ni fyller i remissen.
 • Märk gärna plastpåsarna med både namn och nummer (från remissen), skriv helst på etikett eller tejp. Det underlättar mycket när vi sorterar proverna.
 • När ni skickar prov i flera provpåsar/paket, lägg gärna en remisskopia i varje. Det också bra om ni är snälla och märker provpåsar/paket med gård och paketnummer utanpå. Till exempel kan ni skriva ”Ultuna gård 1(3)”, ”Ultuna gård 2(3), Ultuna gård 3(3).

Analys av prov

Våren innan betessläpp

På våren undersöks träckprov med två olika metoder: en för att påvisa ägg av olika sorter, och en för att detektera stor blodmask (Strongylus vulgaris).

För att bedöma mängden ägg som utskiljs i träcken görs en analys som utgår från 30 gram träck. Ägg av blodmask, spolmask, bandmask, fölmask med flera kan påvisas. Resultatet presenteras enligt en bedömningsskala.

Undersökning för att påvisa stor blodmask, (S. vulgaris) görs med antingen PCR eller odling där den stora skillnaden är tiden det tar för att erhålla resultat. På remissen kryssar ni för vilket alternativ ni önskar. Gårdar som väljer odling får ett delsvar på äggundersökningarna efter cirka 2–4 dagar.

Alternativ 1 (slutsvar cirka 5 arbetsdagar)

 • Individuella analyser för ägg inkl. bandmask (kvalitativ flotation)
 • Individuella analyser för stor blodmask (PCR)

Alternativ 2 (slutsvar cirka 14 arbetsdagar)

 • Individuella analyser för ägg inkl. bandmask (kvalitativ flotation)
 • Individuella analyser för stor blodmask (odling)

Uppföljning, annan tid på året till exempel hösten

På hösten utförs individuella analyser med äggräkning, vilken är en enklare och billigare metod än den som används på våren. Vuxna hästar som är återkommande negativa eller lågutskiljande behöver oftast inte provtas på hösten. Äggräkning visar antalet maskägg per gram träck (epg) av bland andra blodmask/strongylider, spolmask och fölmask. Metoden är inte lämplig för att påvisa ägg av bandmask.

 • Individuella äggräkningar exkl bandmask (kvantitativ metod, McMaster)

Anpassad rådgivning

Du får en svarsrapport med resultat, kommentarer och råd från en av SVA:s veterinärer på parasitologen. Råden baseras på de aktuella resultaten, tidigare resultat, informationen i frågeformuläret och på remissen. Du kan exempelvis få förslag på vilka hästar som bör avmaskas och med vilken typ av avmaskningsmedel, samt när uppföljande provtagningar rekommenderas. Rapporten utgör sedan ett underlag för dig och din veterinär att utgå från för att hantera situationen och för receptförskrivning.

Besättningsveterinären eller kontaktpersonen för aktuell besättning är naturligtvis välkommen att diskutera förslaget vidare per telefon med vår veterinär om så önskas.

Observera!

Träckprov från hästar i övervakningssystemet måste alltid skickas in tillsammans med remiss Övervakning av parasiter hästgårdar (pdf).

Sänd prov till:

Brev (under 2 kg):
SVA
Avdelningen för mikrobiologi
751 89 Uppsala

Paket (över 2 kg):
Beställ adresskort här

Sidan granskades senast : 2024-04-03