Gå direkt till innehåll

Järv

Antalet järvar som inkommer årligen varierar men kan vara relativt lågt. Utifrån en längre tidsserie bedöms hälsan hos de järvar som obducerats var god.

Bild på järv.
Järv (djurpark). Foto: SVA

De vanligaste dödsorsakerna för obducerade djur är skyddsjakt, men andra dödsorsaker förekommer också – till exempel trafik och predation.

Precis som för övriga rovdjur görs fynd av missbildningar, färska och äldre skador, slitna och skadade tänder samt parasiter.

Licensjakt på järv

Järvstammen har - sett ur ett 20-årsperspektiv haft en ökande trend - men befinner sig fortfarande pendlande kring gränsen för gynnsam bevarandestatus (600 järvar). Av den anledningen bedrivs ännu ingen regelbunden licensjakt på arten.

Sidan granskades senast : 2022-04-19