Gå direkt till innehåll

Vill du veta om dina får eller getter bär på lentivirus MV/CAE?

Välkommen att anmäla dig till vårt projekt Lentifri gård. Vi söker dig som har får eller getter och som INTE är med i CAE-/MV-programmet. Du vill dessutom göra en insats för forskningen och minska smitta bland våra svenska får och getter.

Vad innebär anmälan för dig?

Logotyp för projektet lentifri gård.
Projektet om lentivirus hos får och getter söker deltagare.

Vi samlar nu blodprover hos svenska får och getter för att få en uppfattning om hur vanligt det är med antikroppar mot lentivirus. Proverna tas av veterinär och du som djurägare får reda på provsvaret och kan även använda det för att ansluta dig till MV-/CAE-programmet om så önskas. I besättningar där vi hittar antikroppar mot lentivirus erbjuder vi uppföljande provtagning, i första hand mjölkprover.

Observera att provtagningen är helt kostnadsfri för dig som djurägare. Självklart hanteras resultaten anonymt. CAE och MV är anmälningspliktiga sjukdomar, men eventuellt positiva provsvar föranleder inga tvingande åtgärder utan allt bygger på frivillighet.

En flock unggetter av svensk lantras står i en inhägnad.
Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar ekonomiska förluster och djurlidande hos får och getter. Foto: Ylva Persson/SVA

Vad är lentivirus?

Lentivirus ger upphov till de kroniska och i slutändan dödliga sjukdomarna maedi-visna (MV) hos får och kaprin artrit encefalit (CAE) hos get. Det finns ett kontrollprogram men långt ifrån alla besättningar är anslutna.

 

Vad går projektet ut på?

Får i inhägnad.
Lentivirus hos små idisslare kallas en långsam får- och getdräpare. Foto: Ylva Persson/SVA

I projektet Lentifri gård vill vi ta reda på mer om förekomsten av lentivirus hos svenska får och getter samt även utveckla bättre och enklare provtagning, till exempel genom att ta mjölkprover.

 

 

Anmälan

Anmälningsmöjligheten är för närvarande pausad.

Vad händer sedan?

Vi kontaktar dig med mer information.

Hör av dig till Ylva Persson om du har frågor: ylva.persson@sva.se 018-67 40 00

Sidan granskades senast : 2024-01-08