Gå direkt till innehåll

Mårdhund i Sverige

Mårdhund är ett hunddjur som ännu är sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland.

Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender. I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. I områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade.

Mårdhunden är internationellt sett en stor spridare av smittor som rabiesrävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. Mårdhundar som kommer in för obduktion undersöks inom ramen för det så kallade mårdhundsprojektet (Svenska Jägareförbundet). Ett urval av dessa undersöks avseende dvärgbandmask och rabies. Hittills har inga av de undersökta djuren varit smittat med vare sig rabies eller dvärgbandmask.

I Finland bedrivs en aktiv jakt på mårdhunden för att minska risken att den bidrar till en ökad spridning av smittorna om de kommer in i Finland.

Riktad sjukdomsövervakning vilda djur

SVA bedriver flera riktade sjukdomsundersökningar på vilda djur. Övervakningen är inriktad på ett eller flera i förväg specificerade smittämnen hos vissa djurslag, till skillnad från den fallviltundersökning som bedrivs vid SVA, som syftar till att ge en överblick över hälsoläget bland våra vilda djur.  

Dessa riktade undersökningar bedrivs med stöd från Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller andra finansiärer och de syftar framför allt till att dokumentera smittskyddsläget i Sverige avseende de specifika sjukdomarna.

Flera infektionssjukdomar kan drabba både vilda djur och tama djur och ibland även människan (zoonoser), därför är dessa undersökningar i vår vilda fauna av stort intresse. 

Undersökningarna bygger på att allmänheten skickar in material (exempelvis blodprov/döda djur) för undersökning, eller riktade insamlingar i projektform. Läs mer under Pågående projekt om du kan lämna ett bidrag.

Sidan granskades senast : 2022-09-16