Gå direkt till innehåll

Löktrav

( Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Löktrav doftar svagt av vitlök. Växten kan orsaka problem i mag-tarmkanalen och njurarna. Penningört ger liknande symtom.

 Löktrav

Utseende

Löktrav är en tvåårig ört som kan bli en meter hög. Stjälken är upprätt och ogrenad. Den har många blad som är stora och skaftade med rundat hjärtlik bladskiva. Bladkanten är naggad till grovt tandad. Löktrav blommar i maj–juni med vita blommor. De fyrkantiga fruktskidorna har ganska korta skaft, är långsmala och omkring fem centimeter långa. Varje halva innehåller bara en rad med frön. Hela örten doftar svagt av vitlök.

Förekomst

Löktrav förekommer i södra och mellersta Sverige där den lokalt kan vara ganska vanlig och bilda täta populationer. Den växter ofta på skuggig mark, i lundar, busksnår och i trädgårdar.

Påverkan på djur

Vi känner inte till några dokumenterade fall av förgiftning med löktrav men den innehåller toxiner som kan ge mag-tarminflammation (gastroenterit) med aptitlöshet, kolik och diarré, njurinflammation (nefrit) med smärtsam och frekvent urinering (dysuri), blod i urinen, förlamning i benen, kramper, aborter, allmän slöhet och ibland död. Växten luktar vitlök och ger även i små kvantiteter dålig smak åt mjölk och smör.Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela löktraven är giftig.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Löktrav innehåller sinigrin som är en glukosinolat och alliarinosid som är en gamma-hydroxynitrilglukosid, vilken är strukturellt relaterad till cyanogena glykosider. Med hjälp av enzymer omvandlas glukosinolaterna via tiocyanater till vätecyanid. Löktrav innehåller även en flyktig olja.

Sidan granskades senast : 2021-05-25