Gå direkt till innehåll

Psittakos (papegojsjuka) som zoonos

Andra sjukdomsnamn: Papegojsjuka, Ornithos

Fjäderfä Vilda djur

Papegojsjuka överförs nästan uteslutande via kontakt med fåglar. Den har flera namn, som psittakos eller ornithos.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Sjukdomsbilden hos fåglar kan variera från symtomfri till klinisk sjukdom som ögoninflammation, snuva, lunginflammation och allmän infektion. Fåglar kan bära på smittämnet i flera år utan att uppvisa några symtom. Smittämnet utsöndras via träck och sekret från luftvägarna. Människor får influensaliknande symtom.

Infektionen går inte att utrota eftersom smittan kan finnas hos ett flertal både vilda och tama fåglar. Det är svårt att upptäcka smittbärare bland fåglar eftersom infekterade symtomfria fåglar kan utsöndra smittämnet oregelbundet.

Flicka med undulat på axeln
Många smittade fåglar visar inga symtom, men kan överföra smittan till människa eller andra fåglar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Förekomst

Psittakos förekommer i hela världen. I Sverige är det en anmälningspliktig sjukdom hos djur. Fall av papegojsjuka hos människa är också anmälningspliktiga, enligt smittskyddslagen. Under de senaste fem åren har mellan 4 och 42 svenska fall av papegojsjuka rapporterats varje år.

Smittämne

Bakterien Chlamydia psittaci.

Symtom hos människor

Akut hög feber, huvudvärk, symtom från de övre luftvägarna och ibland lunginflammation.

Inkubationstid

5–15 dygn.

Mottaglighet

Alla människor kan vara mottagliga.

Smittkälla

Fåglar och sällskapsfåglar, till exempel duvor, undulater och papegojor.

Smittsätt

Psittakos överförs till människa framför allt genom att smittämnet inandas, antingen av damm från intorkat sekret eller träck från smittade fåglar eller direkt kontakt med sekret eller träck från smittade fåglar. Smittämnet kan överleva i över en månad i miljön.

Kontrollåtgärder

Fågelbord, fågelburar samt fåglars foder- och vattenskålar bör regelbundet rengöras . Det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt. Undvik att sprida damm i samband med rengöring. Undvik  högtryckstvätt vid rengöring eftersom det kan öka mängden smittämnen i luften.

Vid inköp av tamfåglar: Köp enbart kliniskt friska djur. Tamfåglar som är nya eller har varit på en utställning bör hållas isolerade från andra fåglar i en månads tid. Kontakta veterinär om fågeln drabbas av symtom från luftvägarna. Var extra noggrann med hygien vid hantering av sjuka fåglar

Hitta på denna sida