Gå direkt till innehåll

Karta över rävens dvärgbandmask

Insamlade prov

 

Kartan visar insända och analyserade prov i två projekt där rävspillning samlas in. Observera att koordinaterna för provtagningsplatserna är ungefärliga. Kartan uppdateras varje dygn.

 

  1. En nationell övervakning pågår där prov samlas in från hela landet. Från kartan framgår om Echinococcus multilocularis har påvisats i prov/inte påvisats i prov eller om prov har kommit till SVA men ännu inte analyserats.
  2. En riktad studie inom tidigare kända smittade områden genomfördes under 2020-2021. Rävspillningar samlades på de fält där positiva rävar eller smågnagare hittats tidigare år, i Gnesta och Uddevalla kommuner. På kartan har dessa områden markerats med cirklar inom vilka 61 (Gnesta) respektive 101 (Uddevalla) prover togs.

Karta