Gå direkt till innehåll

Parasiter hos fjäderfä

Det finns en lång rad yttre och inre parasiter som kan angripa fjäderfän. Nedan listas de vanligaste arterna som angriper fjäderfän i Sverige. I Sverige är parasitproblem vanligast hos hobbyfjäderfän, i vilthägn och bland värphöns.

Observera att listorna inte är fullständiga. Förekomsten av de olika parasitarterna i Sverige är ofta oklar eller ofullständigt känd eftersom systematiska undersökningar sällan utförs. Uppgifterna om förekomsten bygger därför i första hand på SVA:s diagnostiska verksamhet och bör ses som en uppskattning.

Ektoparasiter (yttre parasiter)

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Knemidocoptes mutans Fotskabbskvalster Vanlig i hobbybesättningar
Dermanyssus gallinae Röda hönskvalster syn. blodsugande hönskvalster Vanlig,  främst hos värphöns och hobbyhöns
Ornithonyssus sylviarum Svenskt namn saknas Förekommer sporadiskt i hobbyflockar (höns och kalkon)
Megnina ginglymura Fjäderkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Laminosioptes cysticola Cystkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Epidermoptidae/Apionacaridae

Hudkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Ceratophyllus gallinae Fågelloppa syn. hönsloppa Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfä)

Menopon gallinae

Fjäderskaftlus Vanlig (hobbyfjäderfän)
Menacanthus stramineus Kroppslus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Cuclotogaster heteropaplus

Huvudlus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Goniocotes gallinae

Dunlus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Ixodes ricinus Vanlig fästing Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Endoparasiter (inre parasiter) - tarmmaskar

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Ascaridia galli Spolmask Vanlig (hobbyhöns och värphöns). Sporadisk förekomst i kommersiella avelsbesättningar, höns.
Heterakis gallinarum Blindtarmsmask Vanlig (hobbyfjäderfän), sporadisk förekomst (värphöns)
Capillaria spp. Hårmask Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)
Amidostomum anseris Magmask hos tamgås Påvisas sporadiskt (hobbybesättningar)

Raillietina spp.

Bandmask Påvisas sporadiskt (hobbybesättningar)

Endoparasiter (inre parasiter) - maskar i andra organ

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Syngamus trachea Gapmask                  Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)

Endoparasiter (inre parasiter) - protozoer

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Eimeria spp. Koccidier hos tamhöns och kalkon Vanligt förekommande
Eimeria truncata Koccidie hos tamgås (orsakar njurkoccidios) Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)
Histomonas meleagridis Svenskt namn saknas Orsakar sjukdomen histomonosis (syn. blackhead). Förekommer sporadiskt i småskaliga flockar med hobbyflockar med kalkoner och påfågel samt ibland kommersiella värphöns.

Cryptosporidium spp.

Kryptosporidie Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfä)

Trichomonas gallinae

Svenskt namn saknas Orsakar "gul knopp" hos bland annat duva och tamhöns. Ovanligt hos fjäderfän i Sverige.

Entamoeba spp.

Svenskt namn saknas Påvisad (struts)
Leucocytozoon spp. Svenskt namn saknas Utbrott förekommer (tamgås, tamanka och myskanka)
Sidan granskades senast : 2022-01-26