Gå direkt till innehåll

Resa utomlands med hund

Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig som djurägare. Innan du tar med din hund på resan är det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund för in allvarliga infektioner såsom rabies och rävens dvärgbandmask till Sverige samt för att minska risken för andra sjukdomar.

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för lagar och regler som gäller om du vill föra in djur som rest eller som du importerat. Anmälan av införsel av hund och katt sker till Tullverket, se Tullverkets webbplats för information. För information om införselregler för hund finns på Jordbruksverkets webbplats

Kontakta veterinära myndigheter i det land dit du skall resa för information om vilka lagar och förordningar som gäller avseende införsel av hundar till respektive land.

Har du frågor kring ditt djur? Boka tid med en veterinär som arbetar med det aktuella djurslaget vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Sidan granskades senast : 2023-08-08