Gå direkt till innehåll
Hästhov (kallas också Läkeblad, Brösttobak)

Hästhov

( Tussilago farfara L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Hästhov (kallas också Läkeblad, Brösttobak)

Generell information

Kallas också läkeblad, brösttobak. Ratas i allmänhet av betesdjur. Hela plantan är skadlig på grund av innehåll av polyfenoler, flavonoider etcetera. 

Förgiftningssymtom

Nedsatt allmäntillstånd har påvisats vid förekomst av växten i hö. Leverpåverkan vid stor konsumtion.

Sidan granskades senast : 2022-10-07