Gå direkt till innehåll

Åkersenap

( Sinapis arvensis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Åkersenap kan orsaka mag-tarminflammation (gastroenterit). Giftet finns i fröna och åkersenap är därför inte giftig förrän fröskidorna har bildats.

 Åkersenap

Utseende

Åkersenap är en ettårig ört som blir upp till 60 cm hög. Stjälken är upprätt, vanligen borsthårig och ibland något violett nedtill och är kantig och grenig upptill. Hjärtbladen har en njurlik form och är åtta millimeter långa och tio millimeter breda. Örtbladen är omvänt äggrunda med djupa inskärningar med en stor toppflik. De övre stjälkbladen är lansettlika och grovtandade. Bladen är gräsgröna, styvt håriga och sträva, med tydliga nerver. Blommorna är gula, omkring tio millimeter och sitter i klasar i spetsarna på stjälkar och grenspetsar. Åkersenap blommar från juni till oktober. Fröskidan är långsmal och tre till fyra centimeter lång med ett 1,5 cm långt, rakt och fyrkantigt spröt och innehåller omkring 20 frön som är klotrunda och oftast mörkbruna eller svarta.

Förekomst

Åkersenap är vanlig i Götaland och Svealand men avtar snabbt i antal längre norrut där den förekommer sällsynt eller tillfälligt. Den förekommer särskilt på näringsrika jordar som åkrar, odlad mark, trädgårdar, jordhögar, vägkanter samt skräpmarker (ruderatmarker).

Påverkan på djur

Symtom hos djur som har ätit åkersenap är skador och inflammation i slemhinnor, som salivering, rodnad och irritation i munnen och övre matsmältningskanalen, diarré, allvarlig mag-tarminflammation (gastroenterit) och kraftig smärta. Symtomen kan visa sig kort efter intag. Vid stora intag kan även neurologiska symtom uppstå, samt påverkan på njurar, cirkulation och andning vilket kan leda till döden.

Förgiftningsfall har förekommit på häst, nötkreatur och får.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Åkersenapens frön innehåller gift och åkersenap är inte giftig förrän skidorna har bildats.

Bete Skadligt
Ensilage Ofarligt
Skadligt
Fryst bete Skadligt

Giftinformation

Åkersenap är inte giftig förrän skidorna har bildats. Det giftiga ämnet i fröna är den flyktiga senapsoljan, allylisotiocyanat som frisläpps från sinigrin (allylglukosinolat). Dessutom finns alkaloiden sinapin och den alkaloida glukosiden sinalbin.

Sidan granskades senast : 2021-04-21