Gå direkt till innehåll

Sprayvaccination

Flera vacciner till fjäderfä innehåller levande, försvagade smittämnen (oftast virus). Vissa av dem kan ges i sprayform vilket är praktiskt då det ofta är ett stort antal djur som ska vaccineras. Särskilt vid vaccination mot respiratoriska (luftvägs-) sjukdomar kan vaccination i sprayform bidra till att fåglarna får ett lokalt skydd även i luftvägarna vilket kan öka deras motståndskraft mot sjukdomen.

Att tänka på vid sprayvaccination

Vid sprayvaccination är det viktigt att vaccinet hanteras och ges till fåglarna på rätt sätt. Vaccinerna innehåller levande smittämnen som är känsliga och dör snabbt om vaccinet hanteras felaktigt. Det är också viktigt att vaccinet ges enligt instruktion. Alla kycklingar/höns i flocken måste få rätt dos av vaccinet samtidigt. Exempelvis kan om vaccinet fördelas ojämnt mellan djuren ett vaccinvirus spridas och förökas, ibland med biverkningar som följd.

Det är även viktigt att droppstorleken blir korrekt. Om dropparna är för små når de för långt ner i luftvägarna och risken för biverkningar av vaccinet ökar. Om dropparna är för stora blir å andra sidan effekten av vaccinet sämre. Korrekt droppstorlek fås genom att använda sprayutrustning med munstycken som ger, för det aktuella vaccinet, anvisad storlek på dropparna. Det är både trycket och hålstorleken i munstycket som avgör hur stora dropparna blir. Ett exempel är att vid vaccination mot infektiös bronkit (IB) rekommenderas för ett av vaccinerna en grov spray (fint regn, droppar större än 100 mikrometer) vid grundvaccinationen av kycklingarna. Därefter kan en fin spray (aerosol/dimma, droppar omkring 50 mikrometer) ges vid omvaccination av äldre djur. Aerosol kan tränga längre ner i luftvägarna än en grov spray. Effekten av vaccinationen kan då bli bättre men samtidigt ökar risken för vaccinreaktioner (biverkningar).

Vidare är det bra för vaccinet om temperaturen om möjligt är lite lägre än normalt i djurutrymmet så välj en sval del av dagen för vaccinationen. Inför vaccinationen stängs ventilationen av för att vaccinet inte ska ventileras bort från huset och ljuset dämpas maximalt för att lugna fåglarna. Man bör också samla frigående fåglar i täta grupper, annars hamnar alltför mycket av vaccinet i ströbädden i stället för på fåglarna. Var noga under vaccinationen så att fåglarna inte föses framför den som vaccinerar. Då kommer en mindre del av fåglarna att få en stor del av vaccinet medan resten inte vaccineras alls. Man kan testa att ”vaccinera” med rent vatten för att se hur långt den valda volymen räcker med aktuell utrustning och teknik.

Slutligen är det också viktigt att flocken inte utsätts för förhöjda ammoniakhalter under en längre tid eftersom ammoniak retar luftvägarna och leder till ett sämre immunförsvar hos fåglarna. Detta kan i sin tur medföra att de drabbas av biverkningar vid vaccination (till exempel luftvägssymtom och/eller produktionsförluster vid IB-vaccination).

Utrustning

Det finns många olika utrustningar som kan användas för sprayvaccination. Sprutan skall ge ett jämnt stabilt tryck och till sprutan ska det finnas ett munstycke som ger droppar av för det aktuella vaccinet rätt storlek.

All utrustning som kommer i kontakt med vaccinet (blandningskärl, spruta, munstycke med mera) får aldrig användas för att blanda andra lösningar eller för att spruta med andra ämnen än vacciner. Utrustningen ska sköljas ur med rent vatten före och efter vaccinationen. Det är viktigt att sköljvattnet är av god kvalitet och inte innehåller disk-, tvätt eller desinfektionsmedel, eller andra främmande ämnen som kan förstöra vaccinet.

 Förberedelser inför vaccinationen

 • Kontrollera att fåglarna är friska. Sjuka eller nedsatta djur ska aldrig vaccineras.
 • Gör en plan för hur vaccinationen skall genomföras i huset.
 • Provspruta gärna med rent vatten före vaccinationen.

Tillblandning av vaccin för sprayvaccination

 • Vaccinet ska blandas enligt anvisning på bipacksedeln.Blanda vaccinlösningen i en ren plastbehållare på en ren bänk. Ta på rena handskar. Använd helst destillerat vatten. Vattnet som vaccinet blandas i ska vara kallt och rent och får inte innehålla några syror eller desinfektionsmedel.
 • Vaccinet levereras i flaskor eller bägare. Följ bipacksedelns anvisning om hur vaccinet ska lösas i vattnet. Blanda väl.
 • Häll vaccinblandningen i sprutan och kontrollera att den fungerar.

Praktiska råd för vaccination av frigående fåglar

 • Öka först ventilationen en stund för att sänka temperaturen.
 • Stäng av ventilationen så att vaccinet inte ventileras ut ur huset.
 • Rena handskar och andningsskydd ska användas.
 • Dämpa ljuset i djurutrymmet så att djuren håller sig lugna. Arbeta vid behov med pannlampa.
 • Samla fåglarna i grupper längs väggarna.
 • Under vaccinationen hålls munstycket cirka 40 cm ovanför fåglarna.
 • Gå systematiskt två varv och spraya över alla fåglarna med vaccinet.
 • Vänta cirka tio minuter innan ventilation och ljus slås på.

Praktiska råd för vaccination av fåglar i bur

 • Öka först ventilationen en stund för att sänka temperaturen.
 • Stäng av ventilationen så att vaccinet inte ventileras ut ur huset.
 • Rena handskar och andningsskydd ska användas.
 • Dämpa ljuset i djurutrymmet så att djuren håller sig lugna. Arbeta vid behov med pannlampa.
 • Under vaccinationen hålls munstycket cirka 20 cm framför burarna.
 • Vänta cirka fem minuter innan ventilation och ljus slås på.
Sidan granskades senast : 2023-04-26