Gå direkt till innehåll

Mallar och stöd för hygienplan

Här finns samlat två varianter av mallar som kan användas för att skriva en hygienplan. Vidare finns dokument till stöd vid framtagande och tillämpande av hygienplanen.

Variant A av mallen är upplagd som ett enda dokument medan Variant B består av ett huvuddokument och flera underdokument för olika delar. Ni avgör själva vilken variant som passar er verksamhet, alternativt om ni vill upprätta en egen mall.

Dokumenten är utformade så att de täcker allt som ska ingå i en hygienplan enligt K112 (SJVFS 2013:14 med ändringar i SJVFS 2021:5).

En viktig sak att tänka på när man skriver sin hygienplan är att tänka igenom och anpassa rutinerna så att de verkligen fungerar i just er verksamhet.

En bra start för att utforma eller revidera en hygienplan är därför att gå igenom hur verksamheten är upplagd just nu och bedöma var riskerna är störst. Det ger fokus på sådant som har bäst effekt. Börja gärna med förbättringar som enkelt kan stödjas och genomföras. Som exempel, tillräckligt många handfat, tvål- och desinfektionsdispensers, som dessutom ska finnas lätt tillgängliga, möjliggör för personalen att upprätthålla handhygienen. Devisen är ”Det ska vara lätt att göra rätt!”.

Precis som med annat förändringsarbete är utmaningen att få alla att följa planen. Alla, såväl ledning som medarbetare, måste göras engagerade och delaktiga för att öka efterlevnaden. God efterlevnad resulterar i färre vårdrelaterade infektioner, förbättrad arbetsmiljö och nöjda kunder. Med den inställningen kan vårdhygienarbetet bli en pågående process där saker förbättras successivt. En verksamhet att vara stolt över.

Allmänna rutiner och riktlinjer att utgå ifrån kan hittas på dessa sidor samt i av Jordbruksverket rekommenderade riktlinjer.

Se presentationsmaterial och filmer om vårdhygien.

Hygienplansmall variant A

Hygienplansmall variant B

Stöddokument

Sidan granskades senast : 2023-09-22