Gå direkt till innehåll

Mallar och stöd för hygienplan

Här har vi samlat två varianter av mallar vilka kan användas att skriva hygienplanen i. På sidan finns också ett antal dokument till stöd vid framtagande och tillämpande av hygienplanen.

Variant A av hygienplansmallen är upplagd som ett enda stort dokument medan Variant B består av ett huvuddokument och flera underdokument för de olika delarna. Vilken av dessa varianter som passar bäst för er och er verksamhet avgör ni själva. Likaså är det naturligtvis inte heller något krav att skriva i någon av dessa mallar utan man kan utforma sin egen plan.

Dokumenten är utformade för att täcka allt det som ska ingå i en hygienplan enligt K112 (SJVFS 2013:14 med ändringar enligt SJVFS 2021:5). En annan mycket viktig sak att tänka på när man skriver sin hygienplan är att tänka igenom och anpassa rutinerna så att de fungerar i den egna verksamheten.

En bra startpunkt för att ta fram eller revidera en hygienplan är därför att gå igenom hur verksamheten är upplagd just nu och bedöma var riskerna är störst. Det gör att sådant som har stor effekt kan prioriteras. Börja gärna med förbättringar som enkelt kan stödjas och genomföras. Som exempel, tillräckligt många och tillgängliga handfat samt tvål- och desinfektionsdispensers möjliggör för personalen att upprätthålla handhygienen. Devisen ”Det ska vara lätt att göra rätt!” är bra att ha i minnet.

Precis som med så mycket annat förändringsarbete är utmaningen sedan att få alla att följa den framtagna hygienplanen. Det gäller att få alla, ledning och medarbetare, engagerade och delaktiga för att öka efterlevnaden. Det kan resultera i få vårdrelaterade infektioner, förbättrad arbetsmiljö och nöjda kunder. Kort sagt, en verksamhet att vara stolt över. Med en sådan inställning blir vårdhygienarbetet en pågående process där saker alltid kan förbättras

Allmänna rutiner och riktlinjer att utgå ifrån kan hittas på dessa sidor samt i av Jordbruksverket rekommenderade riktlinjer.

Se presentationsmaterial och filmer om vårdhygien.

Hygienplansmall variant A

Hygienplansmall variant B

Stöddokument

Sidan granskades senast : 2022-09-13