Gå direkt till innehåll

Hitta rävbajset! SVA:s rävspillningsskola

Vem som helst kan bidra till övervakningen av rävens dvärgbandmask. SVA gör parasitanalyser från prover av spillning eller träck från rödrävar från hela landet för att kartlägga om och var denna tarmparasit finns. 

Du kan hjälpa till genom att skicka in en rävspillning. Man ska dock ha god handhygien när man hanterar spillning. Ta upp spillningen med en plastpåse över handen som sedan träs över spillningen och knyts ihop!

Hur känner man igen och var hittar man rävspillning?

Här kommer några tips och bilder på typiska rävspillningar som kan hjälpa dig att känna igen spillning från räv!

Räven lägger sin spillning som en markering av sitt revir, alltså synligt, gärna högt. Typiska rävspillningar kan hittas väl synligt på en stig, en större sten, en stubbe, en grästuva, en spång eller bro, övergång mellan åkrar och fält, och längs diken, stigar och åkerkanter där de rör sig när de letar mat. Tänk som en räv!

Rävspillning vid linjal
Typisk rävspillning

Utseende

En rävspillning kan variera en hel del i utseende och storlek, se exempel i pdf:en. Typiskt utseende är runt 10 cm i längd, mellan 1-2 cm i bredd, ofta lite ojämn i bredd med insnörningar som kan ge ett svagt pärlbandsutseende. Ena ändan slutar ofta med en tydligt avsmalnande spets, ofta med pälshår i. Färgen är oftast svart eller mycket mörk. Beståndsdelarna är ofta varierat beroende på årstid och vilken föda räven ätit, men ofta ses mycket pälshår. Korta pälshår från sorkar eller längre från hare, hjortdjur eller vildsvin. Blåskimrande skalbaggsrester är ganska vanligt. Under bärsäsong kan rönnbär, vinbär, körsbärskärnor, eller andra bärrester ses.

Bilder på rävspillning
Rävspillning med rester av skalbagge och med rönnbär

Andra arter?

Grävlingar har spillning som kan likna rävens, för de äter ibland likartad föda. Men grävlingar lägger sin avföring i en latrin, små grävda eller naturliga gropar i marken, och där ligger många spillningar samlade!

Mårdens spillning kan likna rävens, men är mycket mindre i storlek, både längd och tjocklek.

Hundar finns i olika storlekar så bajset varierar i storlek. Hundar som äter hundmat får vanligen en mer homogen avföring utan de pälshår, skalbaggerester eller bärrester som ses i rävspillningar. Är du tveksam om en spillning är från hund eller räv, ta inte prov från den!

Grävlingsspillning på gräs
Grävlingslatrin
Ljus och mörk hundspillning
Ljus och mörk hundspillning

Handske eller hundbajspåsemetoden?

Att ha en engångshandske för att ta upp en rävspillning fungerar lika bra som att trä en hundbajspåse eller annan plastpåse över handen. Handsken kan vrängas ut-och-in över spillningen när man trär av handsken från handen, och sedan slår man en knut så öppningen försluts.

Handhygien

Tänk på att tvätta händerna efter att ha hanterat spillningar, särskilt innan du äter eller snusar! Människor kan bli i vissa fall bli sjuka av dvärgbandmasksmitta, och därför är en god handhygien viktig efter hantering av rävspillning. Renlighet och god handhygien är av vikt vid all hantering av spillningar eller döda djur eftersom man inte vet vilka smittor som de kan innehålla.

Att skicka in prov

För att skicka in spillningsprov, kontakta först SVA:s viltsektion via vilt@sva.se. Detta eftersom SVA behöver skicka ut rätt förpackningsmaterial för djurprover.

 

Tack för ditt bidrag till övervakningen av rävens dvärgbandmask!
/Viltsektionen SVA

 

Kontakt

Erik Ågren

Statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2023-08-01