Gå direkt till innehåll

Vilda djurs infektionssjukdomar

SVA:s forskning rörande vilda djurs infektionssjukdomar innefattar ett flertal bakterier, virus, parasiter och prioner inom flera olika projekt. De arter som undersöks kan återfinnas inom däggdjur, fåglar, fisk, skaldjur, kräldjur och groddjur. Forskningsområdena varierar över tiden och beror på aktuell sjukdomsstatus i landet och behovet av att erhålla fördjupad kunskap inom området.

För att kunna välja de viktigaste forskningsområdena samlas information in fortlöpande, och här spelar den passiva sjukdomsövervakningen en viktig roll. Informationen inhämtas genom obduktioner av vilda djur som hittats döda eller avlivats på grund av sjukdom, rapporter som lämnas av allmänheten över hela landet, samt genom att följa förekomst och utveckling av infektiösa sjukdomar i andra länder. Vildlevande fisk och skaldjur lever många gånger i nära kontakt med odlad fisk som hålls i öppna kassar, vilket ökar risken för överföring av sjukdomar i båda riktningarna.

Det finns en flora av infektiösa mikroorganismer som kan infektera många vilda djurarter, och som kan orsaka sjukdom av varierande allvarlighetsgrad. Vissa patogener kan ge upphov till sjukdom i ett stort antal individer och därmed inverka på populationsstorleken hos denna art. Det finns också patogener som kan infektera flera olika djurarter, vilket kan öka spridningen av sjukdomen. En sjukdomsframkallande mikroorganism kan också nyligen ha introducerats i landet, i ett nytt geografiskt område eller i en ny djurart. Det är ofta under dessa förhållanden som forskning på området är av störst intresse.

Sidan granskades senast : 2021-06-09