Gå direkt till innehåll

SVA som arbetsplats

Vår vision är att skapa en alltigenom bra arbetsplats där det går att prestera goda resultat och att utvecklas.  

Foto: Magnus Aronson/SVA

Det här gör SVA

  • SVA är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium och undersöker varje år hundratusentals prover från foder och djur åt djurkliniker, djurbesättningar och djurägare runtom i landet.
  • SVA har Sveriges största anläggning för destruktion av smittfarligt avfall.
  • SVA följer utvecklingen av sjukdomar bland såväl tama som vilda djur, med särskilt fokus på så kallade zoonoser – smittor som kan överföras till människor. Detta fångas i vårt motto ”friska djur – trygga människor”.
  • SVA bedriver forskning och utveckling inom djurhälsa, kliniska analysmetoder och sjukdomar.
  • SVA är en beredskapsmyndighet med krigsplacerad personal. Tillsammans säkerställer vi Sveriges tillgång till vaccin, aktuell kunskap om smittläge, och inte minst står vi redo att bekämpa utbrott.
  • SVA har egna basfunktioner för ekonomi och administration, kommunikation, teknisk service och inte minst IT-utveckling.

 

 

Sidan granskades senast : 2023-05-04