Gå direkt till innehåll

Svärdslilja

( Iris pseudacorus L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Svärdslilja

Generell information

Hela växten är giftig i både färskt och torkat tillstånd på grund av sitt glykosidinnehåll. Hästar och får ratar vanligen växten men förgiftningsfall finns rapporterade. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, ökad kroppstemperatur, diarré (ibland blodig), magkatarr, kolik och hudinflammation. Växten är starkt lokalt retande. Förgiftade hästar har återhämtat sig inom några dagar efter konsumtionstillfället.

Sidan granskades senast : 2022-10-07