Gå direkt till innehåll

Förgiftningar hos häst

Förgiftning sker när ett ämne som kommer in eller på kroppen påverkar cellernas livsprocesser skadligt genom sina kemiska egenskaper. Ämnet kallas då toxin.

När det gäller djur, så kommer toxinerna oftast från dessa grupper:

 • Bekämpningsmedel, till exempel mot insekter, råttor, ogräs, fåglar
 • Läkemedel, avsedda för djur eller människor, även så kallade naturläkemedel
 • Läkemedelstillsatser
 • Hushållskemikalier
 • Yrkeskemikalier
 • Gaser
 • Toxiner från:
  - Bakterier och alger
  - Svampar (till exempel mögel och giftsvamp)
  - Växter
  - Djur

Dessa toxiner kan bland annat förekomma i foder, vanligast är då mögelgifter men även till exempel bakterietoxinet som ger sjukdomen botulism.

Förgiftningen kan vara akut (inom 24 timmar), subkronisk (efter 30-90 dagars upprepad eller ständig exponering) eller kronisk (efter år av exponering, inkluderar många cancerframkallande ämnen).

Olika organ och funktioner kan påverkas av förgiftning, till exempel nedsatt fruktsamhet, missbildningar, påverkad tillväxt, mutationer, akuta symtom från luftvägar, nervsystem, blodcirkulation med mera, och dödsfall.

Ämnet och dess form, dosen, hur djuret exponerades och olika egenskaper hos djuret själv är några av alla de faktorer som påverkar hur allvarlig förgiftning som sker efter exponering.

Om förgiftning hos djur misstänks bör veterinär tillkallas.
Att ställa diagnos bara från symtomen är ofta svårt eller omöjligt. Så mycket fakta som möjligt behövs.

 • Om en källa till förgiftning misstänks (växt, foder, kemikalie etcetera) bör man spara materialet för analys.
 • Om ett djur avlidit kan det obduceras för att kunna göra ytterligare analyser.
 • Ibland kan prover från djuret (blod, serum, organprov, maginnehåll, tagel) användas för att hitta toxinet, om man vet vad man ska leta efter.

Läs mer

Sidan granskades senast : 2019-12-09