Gå direkt till innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Uppdrag och verksamhetsvision

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en beredskapsmyndighet och ska bistå myndigheter och enskilda med veterinärmedicinskt expertkunnande. I uppdraget ingår att övervaka och utveckla kunskap om allvarliga djursjukdomar, sjukdomar och smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, samt farliga substanser i foder.

SVA:s verksamhetsvision är att bidra till ett gott hälsoläge bland djuren för att göra människor trygga: Friska djur – trygga människor. Verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt, i tät samverkan med andra myndigheter och parter.

Årsredovisningar

Samtliga i pdf-format.

2020-2021

2021
2020

2010-2019

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

2003-2009

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

 

Sidan granskades senast : 2023-01-11