Gå direkt till innehåll

Karta över trikinfynd hos vildsvin och björn

Redovisning av trikinanalyser med positivt resultat samt artbestämning sedan 2007. Analyserna har gjorts av ackrediterade laboratorier i Sverige.

Laboratorier ackrediterade för trikinanalyser finns listade hos Swedac. SVA är nationellt referenslaboratorium, NRL, för trikiner.

Karta över trikinfynd

Kartan visar fynd av trikiner hos vildsvin och björn de senaste två åren. Punkterna är slumpmässigt placerade inom 5 km från centrum av aktuell kommun.

Tabell över trikinfynd

År

Län

Djurslag

Kön/ålder/vikt

Larver/g kött

Trikinart

2024 Blekinge Vildsvin Galt, 80 kg levande vikt 8 Analys pågår
2023 Halland Vildsvin Gylta - T. pseudospiralis
2023 Stockholm Vildsvin Sugga, 67 kg levande vikt 23 T. pseudospiralis
2023 Halland Vildsvin Gylta, 60 kg 11 T. britovi
2022 Stockholm Vildsvin Galt, brungris, 40-50 kg 0,4 T. pseudospiralis
2022 Västra Götaland Vildsvin Galt, 73 kg slaktvikt 1 T. britovi
2022 Blekinge   Vildsvin Sugga, 100 kg levande vikt >200 T. britovi
2022 Skåne Vildsvin Sugga, 70 kg 0,6 T. britovi
2022 Norrbotten Björn  Hane, 198 kg 1 T. nativa
2022 Västra Götaland Vildsvin Gylta, 65 kg (levande vikt) 92 T. britovi
2022 Västmanland Vildsvin Galt, 30 kg (levande vikt) 0,2 T. britovi
2022 Jämtland Björn Ung hona, 27 kg (slaktvikt) 37 T. nativa
2021
Skåne Vildsvin Sugga, cirka 44 kg 2 Analys ej möjlig
2021 Västra Götaland Vildsvin Sugga, 90 kg 2 T. spiralis
2021
Kalmar Vildsvin Galt, 120 kg 17 T. pseudospiralis
2020
Södermanland Vildsvin Sugga, 80 kg 17 T. britovi
2020 Skåne Vildsvin Sugga, 70 kg 10 T. pseudospiralis
2020 Uppsala Vildsvin Sugga, 90 kg 2 T. pseudospiralis
2020 Skåne Vildsvin Galt, 150 kg 10 T. pseudospiralis
2020 Östergötland Vildsvin Gylta, 70 kg 135 T. britovi
2020 Blekinge Vildsvin Galt, 40 kg 10 T. pseudospiralis
2020 Kalmar Vildsvin Sugga, 60 kg 4 T. britovi
2020 Blekinge Vildsvin Gylta 3 T. pseudospiralis
2020 Östergötland Vildsvin Galt, 118 kg 25 T. britovi
2019 Västra Götaland Vildsvin Gylta, 44 kg 1 T. pseudospiralis
2019 Västra Götaland Vildsvin Sugga, cirka 3 år 25 T. pseudospiralis
2019 Stockholm Vildsvin Galt, 70-80 kg 6 T. pseudospiralis
2019 Stockholm Vildsvin Gylta, 40 kg 22 T. pseudospiralis
2019 Stockholm Vildsvin Årsunge, 40 kg 9 T. pseudospiralis
2018 Kronoberg Vildsvin Galt 10 T. pseudospiralis
2018 Kalmar Vildsvin Gylta, 40 kg 38 T. pseudospiralis
2018 Kalmar Vildsvin Galt, 60-70 kg 6 T. pseudospiralis
2018 Kalmar Vildsvin Galt, 80 kg 12 T. pseudospiralis
2018 Västra Götaland Vildsvin Sugga, 50-60 kg 30 T. pseudospiralis
2018 Skåne Vildsvin Galt, 1-2 år 0,3 T. pseudospiralis
2018 Östergötland Vildsvin Gylta, 2 år, 70 kg cirka 500 T. britovi
2018 Kalmar Vildsvin Gylta, 75 kg 5 Analys ej möjlig
2018 Blekinge Vildsvin Kulting 18 kg 1-2 T. pseudospiralis 
2017 Jönköping Vildsvin Galt, 75 kg 1 T. pseudospiralis
2017 Västra Götaland Vildsvin Gylta, 28 kg 50 T. britovi
2017 Östergötland Vildsvin Sugga, 100 kg 5 T. britovi
2017 Västra Götaland Vildsvin Galt, 70 kg (levande vikt) 5 T. pseudospiralis
2017 Blekinge Vildsvin Galt, 3 år 16 T. pseudospiralis
2017 Västra Götaland Vildsvin Sugga, vuxen 8-9 T. pseudospiralis
2017 Kronoberg Vildsvin Gylta 0,01 Inte möjligt att fastställa
2016 Dalarna Vildsvin Gylta 1 T. britovi
2016 Kronoberg Vildsvin Sugga, 60-70 kg (slaktvikt) 2 T. britovi
2016 Västerbotten Björn Hona, 70 kg 120 T.nativa
2016 Kalmar Vildsvin Galt, 75 kg 6 T. pseudospiralis
2015 Jönköping Vildsvin < 1 år < 0,1 T. britovi
2015 Dalarna Björn Hona, 147 kg 22 T. nativa
2014 Örebro Vildsvin Galt, 90 kg 5-6 T. britovi
2014 Kronoberg Vildsvin - Uppgift saknas T. britovi
2014 Kalmar Vildsvin Galt, 40 kg Uppgift saknas T. pseudospiralis
2014 Jämtland Björn Hane, 163 kg 1,5 T. nativa
2014 Blekinge Vildsvin Sugga, 83 kg >20 T. pseudospiralis
2014 Kronoberg Vildsvin - 1 T. britovi
2013 Kronoberg Vildsvin Sugga, 80 kg 1 T. britovi
2013 Kronoberg Vildsvin Sugga, 90 kg 12 T. britovi
2013 Kronoberg Vildsvin - 2,6 T. britovi
2013 Skåne Vildsvin - 1-2 T. britovi
2013 Dalarna Björn Hane, 124 kg 13 T. nativa
2013 Jämtland Björn Hona, cirka 100 kg 9 T. nativa
2013 Gävleborg Björn Hane, 123 kg 3,6 T. nativa
2013 Jämtland Björn Hona, 77 kg 76 T. nativa
2013 Västerbotten Björn Hane, 75 kg 160 T. nativa
2012 Stockholm Vildsvin Gylta 1-2 år 1 T. pseudospiralis
2012 Kalmar Vildsvin - 10 T.pseudospiralis
2012 Västerbotten Björn Hona 45 T. nativa
2012 Jönköping Vildsvin Sugga, 1,5 år, 60 kg 34 T.pseudospiralis
2012 Kronoberg Vildsvin Galt, 100 kg 0,1 T. britovi
2012 Kronoberg Vildsvin Vuxen 500-1000 T.pseudospiralis
2012 Kronoberg Vildsvin - 1,1 T. britovi
2011 Kalmar Vildsvin Sugga, cirka 100 kg 21 T.pseudospiralis
2011 Kalmar Vildsvin Galt, vuxen 30 T.pseudospiralis
2011 Kalmar Vildsvin - 0,1 Inte möjligt att fastställa
2010 Kronoberg Vildsvin Gylta, cirka 2 år 1000-2000 T. britovi
2010 Skåne Vildsvin Gylta, 6-7 månader 5 T. pseudospiralis
2010 Skåne Vildsvin Gylta 32 T. spiralis
2010 Örebro Vildsvin Galt, 53 kg 40 T. pseudospiralis
2009 Örebro Vildsvin Fjolårssugga 5 T. britovi
2009 Västerbotten Björn Hona, 137 kg 72 T. nativa
2008 Kronoberg Vildsvin Gylta, 1-årig 66 T. britovi
2007 Kronoberg Vildsvin - 12 T. britovi
2007 Östergötland Vildsvin - 2 T. spiralis

 

Sidan granskades senast : 2024-04-18