Gå direkt till innehåll

Råd om smittskydd vid salmonellasmitta hos lantbruksdjur

Information och smittskyddsråd till allmänheten i närheten av en besättning spärrad på grund av salmonellasmitta.

Har risken ökat för att bli smittad av salmonella?

Salmonellabakterier sprids med gödsel och avföring från smittade djur och människor. Man måste få in bakterier i munnen för att bli smittad. Salmonellabakterier smittar inte via luften. Det krävs oftast att man får i sig många bakterier för att en människa ska bli sjuk, enstaka bakterier räcker inte. Det innebär att risken för dig inte har förändrats, om du undviker situationer då du kan få i dig stora mängder salmonellabakterier.

Är det vanligt att människor blir smittade med salmonella i Sverige?

Endast ett fåtal personer blir smittade genom direkt kontakt med lantbruksdjur i Sverige varje år. Det handlar framför allt om personer som arbetar med djur som har salmonella- smitta. I Sverige diagnostiseras 2500–3000 människor varje år med salmonellainfektion, cirka 25 procent, det vill säga 600–750 av dem har blivit smittade i Sverige, vilket är en låg andel i ett internationellt perspektiv. De som smittas i Sverige smittas framför allt genom infekterade importerade livsmedel. Salmonellaförekomsten bland svenska djur är låg och svenska djurprodukter såsom kött och ägg är i princip fria från salmonella till följd av ett kontrollprogram som har pågått sedan början av 60-talet och omfattar hela kedjan från jord till bord.

God hygien viktig för att undvika smitta

Goda hygienrutiner i kontakten med lantbruksdjur är viktigt oavsett om besättningen är spärrad eller inte. Förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar är låg, men vi känner inte till alla smittade besättningar. Det finns därför en liten risk att en besättning kan ha salmonella utan att man känner till det. Det finns också andra smittämnen hos djur som kan orsaka sjukdom hos människor, därför bör du alltid ha goda hygienrutiner i kontakt med lantbruksdjur.

  • Tvätta och sprita händerna efter att du kommit i kontakt med djur eller gödsel. Små barn som inte kan undvika att stoppa händerna i munnen bör inte umgås med djur i en smittad besättning.
  • Kläder som blivit smutsiga med gödsel tvättas i 60 grader och torkas direkt, då dör de flesta bakterier. Skor som blivit smutsiga med gödsel tvättas så att de ser helt rena ut.
  • Drick inte opastöriserad mjölk. Den upphettning som sker vid pastörisering avdödar eventuella salmonellabakterier i mjölken.
  • Picknick i beteshagar är olämpligt eftersom det finns risk att få gödsel i maten.
  • Undvik att dricka, bada i och vattna grönsaker med vatten som tas från platser där betande djur går ned för att dricka.

Exempel på vad man kan göra utan att oroa sig för smitta

  • Du kan besöka dem som bor på en gård som är spärrad på grund av salmonella och umgås med lantbrukarfamiljen som vanligt. Men undvik att gå eller köra i områden med gödsel på marken och gå inte in i djurstallarna.
  • Äta mat eller fika hos en person som bor på en gård eller jobbar i en besättning som är spärrad på grund av salmonella. Mat som har tillagats av en person som har rena händer och kläder utgör inte någon smittrisk. En person som har symtom på salmonella eller har blivit diagnostiserad med salmonella bör dock undvika att laga mat till andra.
  • Hälsa på och ta en person i hand som bor på en gård eller jobbar i en besättning som är spärrad på grund av salmonella. Personer som har varit i direkt kontakt med smittade djur eller smittad gödsel utgör ingen smittrisk om de har tvättat händerna och inte har gödsel på sina kläder.
  • Gå till förskola, skola och arbete där det finns personer som bor på en gård som är spärrad på grund av salmonella. Personer som har varit i direkt kontakt med smittade djur eller smittad gödsel utgör ingen smittrisk om de har tvättat händerna och inte har gödsel på sina kläder.
  • Besöka restauranger och caféer där det finns personer som bor på en gård som är spärrad på grund av salmonella. Personer som har varit i direkt kontakt med smittade djur eller smittad gödsel utgör ingen smittrisk om de har tvättat händerna och inte har gödsel på sina kläder.

Symtom hos människa vid salmonella

De vanligaste sjukdomstecknen på människor är buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan förekomma, dödsfall är mycket ovanligt. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om salmonella hos människa.

För lantbrukare

För lantbrukare är det viktigt med goda smittskyddsrutiner. Du kan läsa mer om hur du kan skydda din besättning på näringens webbplatser: 

Sidan granskades senast : 2023-08-04