Gå direkt till innehåll

Infektioner i kattgrupper, några basala råd

Att hålla katter inomhus och i grupp innebär en extra utmaning för djurens välmående samt för att undvika infektionssjukdomar. Här listas några basala råd inriktade på att motverka infektioner i kattgrupper.

Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande. 

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Katter är egentligen solitärer, det vill säga under naturliga förhållanden väljer de allra flesta katter att leva ensamma. De har kontakt med andra katter i samband med parning eller revirstrider.  Djurslaget har också behov av att leva fritt utomhus och att enbart leva inomhus är en riskfaktor för flertalet sjukdomstillstånd. Att hålla många katter tillsammans på en liten yta, eller i en grupp där individerna inte fungerar bra tillsammans kan leda till en försämrad livskvalitet, och dessutom ökar risken för sjukdom till följd av flertalet olika infektioner. SVAs basala råd är inriktade på att motverka infektioner i kattgrupper. Observera att råden behöver kombineras med att se till att katternas livsmiljö är god.  

Mer information kopplat till olika specifika infektioner nås via Katt - SVA 

Några basala råd för att motverka infektioner i kattgrupper. 

 • Håll kattungar enbart tillsammans med kattmamman om katterna hålls inomhus. Se till att de inte träffar andra katter förrän tidigast ett par veckor efter vaccinationen som ges efter 12 veckors ålder.   
 • Håll inte en dräktig katt inomhus tillsammans med andra katter. 
   
 • Håll katterna inkluderande kattungarna så att de mår bra och har både stimulans och lugn och ro. Att kunna gå fritt utomhus är hälsofrämjande för katter.

 • Håll inte katter i stora grupper och se till att katterna har tillräckligt med utrymmen. Oavsett hur stora utrymmen man har och hur katterna lever så brukar fem katter räknas som en stor grupp (på engelska multiple cat group). Tänk på att många katter inte mår bra om de måste leva med andra katter – även om det bara är en till katt. Måna katter vill kunna välja att leva ensamma helt eller stora delar av dygnet och/eller föredrar ensamlevande utomhus, med tillgång till inomhusboende.

 • För inte ihop katter från olika andra grupper i en ny grupp.

 • Se till att katterna inte är extra vaksamma/stressade, till exempel på grund av dominanta katter och brist på plats, brist på lugn och ro samt brist på positiv stimulans. Stress är en riskfaktor även för sjukdom till följd av infektioner som inte alltid orsakar sjukdom hos katter, till exempel så kallad kattsnuva.

 • Tänk en vattenskål, en matskål och en kattlåda per katt, liksom minst en bekväm, gärna upphöjd liggplats per katt. Tänk på att katter som regel vill kunna gå till sina platser, mat- och vattens skålar, kattlåda etc. utan att behöva korsa en annan/andra katters revir.

 • En kattunge är alltid extra känslig. Även med vaccination efter 12 veckors ålder, och kanske även efter 16 veckors ålder innebär omplacering/försäljning och hållande i med andra katter i grupp en extra risk för sjukdom jämfört med en katt över 4-6 månaders ålder.

 • Isolera katter som skall tillföras hemmet/kattgruppen i minst tre veckor. Se till att katterna mår bra och får tillräcklig stimulans under tiden- och förstås att de verkar friska. Planera i god tid så att det finns tillräckligt med kattvänliga utrymmen för varje katt.

 • Håll koll så infektioner inte finns i kattgruppen och sprids ut till andra katter, samt omvänt inte kommer in i kattgruppen. Korrekta vaccinationsrutiner är ett viktigt hjälpmedel, men kan inte ensamt hålla katter och kattgrupper friska.

 • Vaccinationsrekommendationer: Vaccination av katt - SVA

 • Infektioner att hålla koll på utöver de som ingår i vaccinationsrekommendationerna inkluderar FIV; Feline immunodeficiency virus, FeLV; Felint leukemivirus, Kattsnuva, olika parasiter hos katt, ringorm med flera: se vidare information på www.sva.se Katt - SVA

Vid misstanke om närvaro av infektioner:

 • Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande vid tecken på sjukdom.

 • Isolera katter med tecken på sjukdom. Som alltid behöver man samtidigt se till att katterna har det bra och har tillräcklig stimulans, tillsyn och utrymme. Tvätta händer emellan hantering av katter. Tänk också på att diska vatten- och matskålar. Det kan också vara aktuellt att byta skor och kläder emellan, och andra åtgärder. Det går man igenom med den veterinär vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande som man har bokade tider med.

 • Det kan vara aktuellt att dela in katter i mindre grupper. Tvätta händerna mellan kattgrupperna. Ta hand om de friskaste djuren först, och de sjukaste sist. Tvätta händer emellan hantering av katter. tänk också på att diska vatten- och matskålar.

 • Att flytta en katt som inte är frisk till ny kattgrupp, samt till exempel utställning kan innebära en stress och risk för den enskilda katten och de katter som berörs. 

Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande. 

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Sidan granskades senast : 2023-08-07