Gå direkt till innehåll

Smittläge för fågelinfluensa

Smittläget för fågelinfluensa är föränderligt och förändras över säsong och mellan säsonger. Förekomst av sjukdomen övervakas kontinuerligt genom provtagning av tamfåglar som anmäls ha symtom som kan tyda på fågelinfluensa.
Vi undersöker också vilda fåglar som hittas sjuka och döda i naturen och skickas in till oss. I övervakningen ingår också provtagning av tamfåglar, och i vissa situationer även vilda fåglar, utan symtom för att se om de har infekterats. Vår omvärldsbevakning av smittläget i andra länder ger också värdefull information till vår bedömning.

Lägesbild

Under säsong publicerar vi epidemiologiska lägesbilder utifrån behov. Lägesbilden innehåller beskrivning av aktuell situation samt en analys avseende riskbilden, baserat på tillgänglig information.

 

Zoner och skyddsnivåer

Om du söker information om fall på tamfjäderfä, zoner runt smittade besättningar eller vad som gäller i skyddsnivåer så finns den informationen på Jordbruksverkets webbplats.

 

Historiken bakom utbrottet

Utbrott av fågelinfluensa har inträffat med oregelbundna intervall på alla kontinenter. Högpatogen fågelinfluensa (HPAI) finns i fjäderfäpopulationen i vissa delar av Asien och Afrika, vilket lett till att viruset även smittat och orsakat sjukdom och dödlighet bland vilda fåglar. HPAI påvisades för första gången i Sverige i februari 2006 hos två viltlevande viggar. Då var det virus av typen H5N1.

I mars 2015 påvisades återigen HPAI i samband med rutinmässig provtagning av döda svanar som skickats till obduktion. Då av typen H5N8 vilket cirkulerade i viss mån Europa under vintern. Under vintern 2016/17 fick H5N8 mycket stor spridning i Europa med fall hos både vilda fåglar och tamfjäderfä i många länder, inklusive Sverige. Under vintern 2017/18 var det H5N6 som cirkulerade och gav fall på både vilda fåglar och hos tamfjäderfä, dock i mycket mindre utsträckning än vad H5N8 orsakade året innan. Under 2020/21 konstaterades 24 utbrott av högpatogen fågelinfluensa i svenska anläggningar i sex län. Under perioden konstaterades också HPAI hos 128 vilda fåglar. De högpatogena fågelinfluensavirus som fastställts hos vilda fåglarna har varit av olika H5-typer, men samtliga ingick i klad 2.3.4.4 B. Utbrottet i Europa föregicks av fall i Ryssland och Kazakstan under sommaren och smittan har återigen spridits till Europa med flyttfåglar. Situationen i Europa och Sverige säsongen 2021/2022 påminner om säsongen 2020/2021 och bedömningen är att det kommer att vara en säsong med högt smittryck. De första fallen av HPAI på fjäderfä för säsongen påvisades i Skåne i december 2021. 

 

Karta över undersökta vilda fåglar

På kartan kan du se vilda fåglar undersökta för fågelinfluensa sedan 1 januari 2017. Det är rapporteringen av döda och sjuka vilda fåglar som är basen för övervakningen av fågelinfluensa hos vilda fåglar. Alla rapporter leder inte till att fåglar blir undersökta, men rapporteringen i sig bidrar med värdefull information och förståelse för sjukdomar.

Du kan själv bidra till övervakningen av fågelinfluensa på vilda fåglar genom att rapportera fynd av sjuka eller döda vilda fåglar via formuläret rapporteravilt.sva.se.

Karta

Uppdaterad: 2023-01-26 kl. 07:50