Gå direkt till innehåll

Klassificeringen UN3373

Vissa prover bedöms att det finns risk för smitta och då måste de transporteras med klassificeringen UN3373.

 

Dessa prover är:

Frågeställning / agens

Orsak till provtagning

Material

Epizootisjukdomar (PCR/odling) Epizootimisstanke Blod, organmaterial, kadaver
Epizootisjukdomar (serologi) Epizootimisstanke Blod/serum
Salmonella Misstanke om salmonellainfektion Träck
Salmonella Typning stammar  
Allmän baktodling hund Brucella canis Misstanke sjukdom Organprov/svabbar, urin, sperma, helblod (serum undantaget) m.m.
Brucella canis, serologi Misstanke sjukdom Serum
Campylobacter fjäderfä från slakterier Övervakningsprogram/övrigt Tarm
Chlamydia psittaci, papegojsjuka Misstanke sjukdom Organprov/svabbar, kadaver
Träckprov nötkreatur <6 veckor Alla provtagningsorsaker Träck
VTEC/EHEC från slakterier Övervakningsprogram Träck
VTEC Misstänkt positiva gårdar Träck och miljöprov från gård
VTEC Övervakningsprogram Träck och miljöprov från gård
VTEC   Stammar
Tularemi Sjukdom Kadaver
Konfirmering resistens MRSA, MRSP, ESBL Resistensövervakning Bakteriestammar
Utredning av resistens Sjukdom Svabb, träck
Agarplattor med framodlade bakterier Typning Agarplattor

 

Tillbaka till Skicka in prov

Sidan granskades senast : 2022-10-25