Gå direkt till innehåll

Klätt

( Agrostemma githago L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Idag är klätt sällsynt, men var tidigare ett mycket vanligt ogräs vid odling av exempelvis råg eller korn. Klätt innehåller giftet githagin som är giftigt särskilt för höns.

 Klätt

Utseende

Klätt är en ettårig ört som kan bli upp till 80 cm hög. Stjälkarna är upprätta, ogrenade och håriga. Bladen är smalt lansettlika och något grågröna i färgen. Blommorna är ca tre cm breda och har ett sambladigt grovnervigt foder med fem långa, stjärnlikt utbredda foderflikar. Klätt blommar i juni-juli. Kronbladen är rödvioletta med mörkare strimmor och vitaktig bas. Fröna är kantigt njurformade, cirka tre millimeter långa, svarta och spetsigt vårtiga.

Förekomst

Klätt är i dag mycket sällsynt och förekommer i stort sett endast på Öland och Gotland samt i södra Skåne. Den växer i rågåkrar samt på vissa platser även i vägkanter och soliga slänter, trädor, skräpmark (ruderatmark), järnvägar och hamnar. Klätt ingår i olika blomfröblandningar som använts i offentliga miljöer samt för att beså vägkanter och har lett till att den på senare år har påträffats förvildad på flera håll.

Påverkan på djur

Vid direktkontakt orsakar klätt irritation och inflammation i slemhinnor, med en brännande känsla i munnen och svalget, ökad salivering, svårighet att svälja (dysfagi), mag-tarmstörningar (ofta med magsår och skummande diarré), rinnande flöde från ögon och näsa, illamående och kräkning.

Efter absorption skadas både centrala nervsystemet, hjärtmuskeln, och erytrocyterna. Detta kan ge dåsighet, kramper och huvudvärk, snabb och svag puls, sänkt andningsfrekvens och andningsförlamning, yrsel, chock och generell paralys.

Förgiftning med hög dödlighet har skett på grisar, nötkreatur, hästar, silverrävar, fjäderfän, gäss och ankor. Även får, getter, hundar och kaniner är känsliga.

Höns anses vara känsligare för förgiftning med klätt än rovdjur, medan rovdjuren är mer känsliga än växtätande djur. Unga djur är känsligare än vuxna djur. Förgiftningen är akut till kronisk, ofta akut hos unga djur.

Det verkar ske en tillvänjning vid förtäring hos djuren, så att den mängd frön som först orsakar sjukdom inte har någon skadlig effekt senare.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela klätten är giftig, men framför allt mogna frön. Mängden gift varierar mellan olika plantor.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Klätt innehåller triterpensaponinen githagin med ett icke-toxiskt ribosom-inaktiverande protein (agrostin, RIP1). Den refereras också till som saponin, agrostemmin, sapotoxin och smilacin. Det är en saponinliknande glukosid och listas som ett hemolytiskt gift som även orsakar magtarmstörningar och diarré. 

 

Sidan granskades senast : 2021-04-22