Gå direkt till innehåll
Mink i bur
Arkivbild. Foto: Bengt Ekberg/SVA

En minkbesättning positiv i övervakningen för SARS-CoV-2

Sidan granskades senast : 2021-09-01

Ett fall av SARS-CoV-2-infektion hos mink har upptäckts i samband med den pågående obligatoriska sjukdomsövervakningen som initierades i somras som en följd av ett EU-beslut och som omfattar samtliga minkgårdar i landet.

Virusarvsmassa påvisades med PCR på SVA i ett av sex prover som skickats från den berörda gården. Helgenomsekvensering visar att det påvisade viruset är av en typ som inte tidigare setts i Sverige, men som rapporterats från ett flertal länder inom och utanför EU sedan april 2020. Det handlar således om en mer ursprunglig SARS-CoV-2-typ och inte om någon av de senare uppkomna virusvarianter som föranleder särskild oro på grund av förändrade virusegenskaper, så kallade variants of concern.

– Det är i dagsläget oklart hur viruset tagit sig in i besättningen och var det kommer från. Samtliga minkgårdar i landet lyder under särskilda smittskyddsrestriktioner för att minska risken för introduktion och vidare smittspridning efter beslut från Jordbruksverket som togs i samband med det omfattande utbrott av SARS-CoV-2 som drabbade svenska minkgårdar under hösten 2020, säger statsepizootolog Karl Ståhl på SVA.

Vidare utredning av det aktuella fallet pågår.

Kontaktperson på SVA

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight