Gå direkt till innehåll
Närbild på skärm med kurvor i en graf.
Resultatet från PCR-analys visas som kurvor på en datorskärm, vilket påvisar förekomst av arvsmassa från ASF-virus i provet. Foto: Oloph Demker/SVA.

Ingen aktiv smittspridning av ASF i Fagerstatrakten

Sidan granskades senast : 2023-12-19

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, publicerar en ny epidemiologisk lägesbild avseende utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) i Fagerstatraken.

Den 30 november beslutade Jordbruksverket att minska den smittade zonen. Den delades in i ett kärnområde och ytterområde med olika restriktioner i respektive del, baserat på det aktuella epidemiologiska lägesbilden. Sedan utbrottets start har omfattande sökinsatser genomförts varvid drygt sextio vildsvinskadaver positiva för ASF-virus har hittats, alla inom ett mycket begränsat område i kärnområdet. Patologisk undersökning för att bestämma när de kadaver som har varit positiva för ASF har dött visar att inget vildsvin dött av afrikansk svinpest sedan slutet på september samt att smittans geografiska utbredning inte har ökat sedan mitten på september. Det kan antas att det för närvarande inte pågår någon smittspridning. Smittan bekämpas nu genom att hindra vildsvinens rörelser med hjälp av stängsel runt kärnområdet, samt smittskyddsavlivning av kvarvarande vildsvin i detsamma. Alla vildsvin som avlivats hittills har varit negativa för afrikansks svinpestvirus.

- Allt tyder på att den epidemiologiska toppen är passerad. Resultaten från de patologiska undersökningarna visar att de flesta vildsvinen dog mellan slutet på augusti och mitten på september säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Fortsatt vaksamhet, anmälan om eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivning i den smittade zonen och jakt i omkringliggande områden, samt upprepade sökinsatser kommer att vara viktiga för att utrota ASF i Sverige. Provtagningsresultat redovisas på SVA:s websidor, se länk nedan. Ingen provtagning kommer att ske under helgerna och sidorna kommer uppdateras nästa gång i januari.

Kontakt

Erika Chenais

Statsveterinär, docent

Foto: Therese Selén/SVA