Gå direkt till innehåll
En ko mjölkas, mjölken hamnar på en svart platta så den kan undersökas.
Mjölkens utseende undersöks för att se om kon har synlig juverinflammation. Foto: Therese Selén/SVA

Nytt om SVA:s forskning och projekt

Sidan granskades senast : 2024-03-25

SVA:s senaste forskning handlar bland annat om TBE-smitta i opastöriserad mjölk och svansskador hos grisar. På vår populärvetenskapliga blogg samlar vi resultat från aktuell forskning vid SVA. Ämnena varierar, men veterinärmedicin och djurvälfärd står i fokus.

Svansskador hos grisar kan förebyggas – foder, ljus och sysselsättning påverkar

Fyra till synes nöjda grisar i en inhägnad.
Svanskupering på grisar är förbjudet inom EU. Trots det görs det i de flesta länder då det anses vara nödvändigt för att undvika svansskador. Foto: iStock

Grisar är nyfikna djur som ofta sysselsätter sig med olika detaljer i omgivningen. Ibland kan detta vara svansen på andra grisar. För att förebygga svansbitning kan fodret anpassas efter grisarnas tillväxt, visar en studie ledd vid SVA. Antalet svansskador minskade snabbast i ett stall där grisarna hade fri tillgång till hösilage, vilket visar på betydelsen av möjlighet till sysselsättning. Även ljusexponering och ljusets kvalitet spelar in.

Läs mer här.

 

EU ökar beredskapen för zoonotiska sjukdomsutbrott

Övningen gick ut på att hantera alla stadier i en utredning av ett salmonellautbrott. Foto: iStock

En nationell övning gjord i elva EU-länder har lett till att bland annat Sverige nu är bättre rustat för att hantera utbrott av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Övningen testade samverkansförmågan mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Förbättrad kommunikation och datahantering var teman som diskuterades. Lärdomar från övningen kan användas för att skapa en samordnad One Health-strategi för sjukdomsbekämpning.

Läs mer här.

 

Risk för TBE-smitta i opastöriserad mjölk

Det finns risk att smittas av TBE-virus via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Foto: Couleur/Pixabay

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en allvarlig sjukdom. Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns även risk att smittas via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från mjölkbesättningar i Sverige har forskare vid SVA och Örebro universitet kunnat identifiera ett riskområde för TBE.

Läs mer här.

 

Donation har förbättrat kunskapen om juverinflammation hos mjölkkor

Undersökning av mjölkens utseende för att se om kon har synlig juverinflammation. Foto: Therese Selén/SVA

Tack vare en generös donation från lantbrukarparet Elin och Börje Nicklasson har SVA kunnat genomföra flera forskningsprojekt. Dessa har lett till ökad kunskap om bakterier som orsakar juverinflammation hos mjölkkor och hur man kan diagnosticera sådana bakterier.

Läs mer här.

 

Ytprotein viktig pusselbit vid juverinflammation

Studien fokuserade på bakterien Staphylococcus aureus vid juverinflammation. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Ett ytprotein på bakterien Staphylococcus aureus är avgörande för att den ska kunna orsaka juverinflammation hos kor. Det visar ett forskningsprojekt vid SVA. Studien tyder även på att bakterier med en viss variant av detta ytprotein kan påverka mjölkavkastningen och mjölkens fetthalt – redan innan juverinflammationen bryter ut.

Läs mer här.

 

 

Närmiljön viktigaste smittkällan vid streptokockmastit

Streptococcus uberis på en SELMA-platta. Foto: Bengt Ekberg, SVA

Streptococcus uberis är en vanlig orsak till juverinflammation hos mjölkkor. Genom att undersöka arvsmassan från sådana bakterier har forskare vid SVA fått större förståelse för hur de sprids och deras resistens mot antibiotika.

Läs mer här.

 

 

Du kanske också är intresserad av