Gå direkt till innehåll
Bagglamm med baken mot kameran betar torr äng.
Torka under betesperioden kan få allvarliga konsekvenser för djurens hälsa och produktion. Bild: Bengt Ekberg/SVA.

Råd för att skydda betesdjur vid torka och värme

Sidan granskades senast : 2024-05-30

Nu är det sommar vilket innebär betessläpp för många nötkreatur, får, getter och hästar. Vistelse på bete är positivt för djurens hälsa men torka, värme och bränder kan leda till negativa konsekvenser för djurens hälsa och produktion.

Det är viktigt att vara förberedd så att sådana risker kan förebyggas eller minimeras så långt möjligt. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har samlat kunskap som kan vara till hjälp i dessa situationer.

– Om sommaren får vi ofta samtal från veterinärer och djurägare om misstänkta förgiftningar. Oron för giftiga växter ökar när djurägare behöver använda tidigare outnyttjade marker för att det är torrt. De brukar kunna ta hjälp av våra webbsidor om giftiga växter, säger Ylva Persson, docent och statsveterinär på SVA.

Torka under betesperioden som leder till foder- och vattenbrist kan få allvarliga konsekvenser för djurens hälsa och produktion. Jord med torrsprickor ökar risken för mjältbrand.

– När det blir ont om mat ökar risken att djuren äter giftiga växter och drabbas av förgiftningar. Vid torka kan det bli aktuellt att importera foder och är det importerade fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg. Men om ett dött djur råkat komma med i en foderbal blir situationen en annan, säger Ann Högberg, forskare på SVA

Hög temperatur kan ge betesdjuren värmestress. Mjölkkor kan få försämrad produktion, fruktsamhet och hälsa redan vid ganska måttligt förhöjda temperaturer.

Några råd vid torka och värme

Ta fram en plan för åtgärder vid torka, till exempel alternativa foder- och vattenkällor.

Undvik giftiga växter genom att:

  • Ta bort giftiga växter från betesmarken eller vallen när det går, eller stängsla bort dessa områden innan djuren släpps ut eller marken skördas.
  • Undvik för högt betestryck – tillskottsutfodra eller flytta djuren tidigt vid betesbrist.
  • Sätt upp skyltar om att trädgårdsavfall inte får slängas på betet om vallen eller hagen ligger nära ett samhälle.
  • Följ Jordbruksverkets regler vid import av grovfoder så att risken för införsel av smitta minimeras.
  • Var uppmärksam på att torka och foderbrist ökar risken för stöld av foder.
  • Ta fram en plan för åtgärder vid värmestress, till exempel hur djuren kan få tillgång till skugga på bete, kallt dricksvatten och avkylning med fläktar och duschar. Undvik om möjligt att ha djuren på bete under den varmaste tiden på dygnet.

Kontakta veterinär vid misstanke om sjukdom och skicka döda djur till obduktion. Veterinärer kan kontakta SVA för konsultation. Fler råd ges via länkarna längst ned. 

Torka medför brandrisk

I samband med torka ökar risken för bränder i skog och mark. Bränder kan få allvarliga konsekvenser för djur, som till exempel brännskador eller rökgasförgiftning med följdsjukdomar. Om djuren behöver evakueras krävs god planering.

– Under skogsbränderna 2014 och 2018, oroade sig många för hur brandröken kunde påverka djurens hälsa. Det var också en stor oro för om och hur djuren skulle evakueras. Med lärdom från tidigare naturbränder vill vi rekommendera att alla djurägare tar fram en plan för åtgärder så man är beredd vid brand eller rök. Det är viktigt att ha en plan för hur och vart djuren ska flyttas, säger Gittan Gröndahl, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Kontakt

Ylva Persson

Statsveterinär, docent

Foto: Jonas Förare/SVA

Ann Högberg

Forskare, AgrD

Porträtt av Ann Högberg.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Gittan Gröndahl

Tillförordnad statsveterinär, forskare, VMD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight