Gå direkt till innehåll
Man och två pojkar följer skogsstig bortåt.
Restriktionerna för att röra sig i skogen hävs i området som drabbats av ASF. Genrebild iStock.

Uppdaterad lägesbild ASF

Sidan granskades senast : 2024-06-05

En uppdaterad epidemiologisk lägesbild för afrikansk svinpest, ASF, publiceras i samband med att Jordbruksverket lättar på restriktionerna i området i Västmanland där 68 vildsvin påvisats med ASF.

Sammanfattning epidemiologisk lägesbild ASF

I september 2023 påvisades afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin i Sverige. En preliminär smittad zon med restriktioner inrättades. I den smittade zonen har sedan dess omfattande sökinsatser genomförts varvid 68 vildsvinskadaver positiva för ASF-virus har hittats, alla inom ett mycket begränsat område. Ingen

smittspridning av afrikansk svinpest har påvisats sedan slutet på september. Alla kvarvarande vildsvin i smittans kärnområde (se nedan) har smittskyddsavlivats. Restriktionerna i den smittade zonen har nu lättats.

Förstärkt övervakning av både av vildsvin och i grisbesättningar pågår i de kommuner som omger den smittade zonen. Det är fortsatt viktigt att man rapporterar fynd av döda vildsvin från hela landet via

rapporteravilt.se och kontaktar veterinär vid ökad sjuklighet eller dödlighet hos grisar.

I Europa fortsätter ASF-epidemin bland vildsvin och grisar.

 

Läs hela den epidemiologiska lägsebilden via länken nedan.

Kontakt

Erika Chenais

Statsveterinär, docent

Foto: Therese Selén/SVA