Gå direkt till innehåll
Bild på råtta av G.C. från Pixabay
Råttor infångade i Malmö och Uppsala kommer att ingå i undersökningarna av smittor. Foto: Pixabay (G.C.)

Vilka smittor bär råttor på? Nytt projekt ska ge svar

Sidan granskades senast : 2024-03-20

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bedriver rutinmässig sjukdomsövervakning av vilda djur. Men vilda råttor och andra gnagare är dåligt representerade i materialet. I samarbete med Anticimex som fångar råttor som en del av sin skadedjursbekämpning, undersöks nu vilka sjukdomar råttor bär på.

Syftet med studien är att kartlägga smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier som råttor bär på och som kan riskera att smitta andra djur och människor. Råttorna kommer att samlas in från två olika områden i Malmö och Uppsala under 2024. Områdena representerar platser där människor, råttor och andra vilda djur möts, både i stad och på landsbygd.

Smittämnen som råttorna kommer att undersökas för är bland annat Salmonella, TBE, Leptospira och Hantavirus och antibiotikaresistenta bakterier. Råttornas päls kommer att undersökas för fästingar och loppor, som är intressanta då de i sin tur kan föra smittor vidare till människor.

— Dessutom kommer vi att undersöka om råttorna själva är påverkade av smittämnena, berättar Ellinor Spörndly-Nees, forskare i viltsjukdomar på SVA.

Projektet är ett samarbete där forskare från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet medverkar. Forskarna kommer att ta del av prover från råttorna och utföra några av analyserna.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket, KSLA och genom ett större EU-projekt, EU4Surveillence.

Kontakt

Ellinor Spörndly-Nees

Forskare, viltveterinär

Porträttfoto på Ellinor Spörndly-Nees

Du kanske också är intresserad av