Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Havssula hittad död på Öckerö. Bild: insänd till SVA från anonym privatperson.

Viltrapporten för 2022 publicerad, över lag gott hälsoläge men undantag finns

Sidan granskades senast : 2023-04-12

Sveriges frilevande vilda djur är med vissa undantag fria från allvarligare smittsamma sjukdomar. Undantagen är fortsatta utbrott av fågelinfluensan och att salmonella regelmässigt påträffas hos vildsvin.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har publicerat rapporten Sjukdomsövervakningen av vilda djur i Sverige 2022 med redogörelser av hälsoläget, djur för djur. Under året registrerades 3 528 hela kroppar, delar eller prover från fallvilt. Av dessa hade 274 fall, från 49 olika arter, sjukdomar som ska anmälas till Jordbruksverket och Världshälsoorganisationen för djurhälsa (WOAH).

Fågelinfluensan drabbar sjöfåglar

Under året påträffades fågelinfluensa hos 24 fågelarter men det är utbrotten på framför allt västkusten och Gotland under sommaren som sticker ut. Via SVA:s tjänst rapporteravilt kom 3 680 rapporter bara under juni och augusti, vilket kan jämföras med 298 rapporter under samma period 2021. Det stora antalet rapporter inkluderade bland annat 768 havssulor, 726 alkfåglar (sillgrisslor och tordmular) samt 324 gäss och svanar. Med rapporter om döda fåglar kan SVA:s epidemiologer bedöma risken för höns att vara utomhus och bidra till att våra ägg och kycklingar fortsätter hamna på våra matbord.

– Förutom ett tack till mina medarbetare som undersökt de olika djuren som redovisas i rapporten vill jag rikta ett stort tack till alla jägare, ornitologer, hundägare och andra djurengagerade som med sina observationer gör det möjligt för oss att upprätthålla den här övervakningen hos vilda djur. Det är sällan som viltsjukdomar leder till att populationer som helhet påverkats, men ett exempel är förekomsten av gulknopp som efter några år har lett till att antalet räknade grönfinkar har minskat drastiskt, säger Erik Ågren, veterinär och patolog på SVA samt redaktör för rapporten.

Av 19 000 vildsvin har 1 trikiner

Utöver fallviltet undersöks också förekomsten av trikiner hos de flesta djur som fällts under jakt. SVA sammanställer statistik från alla laboratorier i Sverige och hos vildsvin påvisades trikiner bara i 6 av nästan 114 000 prover. Hos brunbjörn påvisades trikiner i 2 av 476 fall. Trikiner förekommer sparsamt i landet, men det är viktigt att kontrollera i kött som ska bli livsmedel.

– Även hos andra djur finns trikiner, rovdjur som äter mycket gnagare drabbas då och då. Så länge man inte äter lodjur och varg är det ett mindre problem att trikiner påvisades hos 5 av 110 lodjur och 2 av 32 vargar. En siffra som sticker ut är att ingen av 162 rödrävar påträffades med trikiner i år, säger Erik Ågren.

Rapportens författare är Gustav Averhed, Caroline Bröjer, Emma Höök, Aleksija Neimanis, Karin Olofsson-Sannö, Ellinor Spörndly-Nees, Elina Thorsson, Henrik Uhlhorn och Erik Ågren.

Fallviltsundersökningen fyller 75 år

Viltundersökningen som den hette vid starten 1948 började när blivande professor Karl Borg anställdes på SVA, med finansiering av Svenska jägareförbundet. Från början med en enda anställd är det nu år 2023 cirka 15 tjänster på SVA som finanserias av medel för hälso- och sjukdomsövervakning hos vilda djur.

Läs mer

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2022

Läs mer hos andra

Rapportera vilt


Kontakt

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av